Aktiveringsmedarbejder til Udrejsecenter Kærshovedgård

 • G01 No poverty
 • G02 Zero hunger
 • G03 Good Health and Well Being
 • Ikast, Denmark
 • December 15, 2018

Website danskrodekors Røde Kors

Altid til stede

Røde Kors asylafdeling søger en aktiveringsmedarbejder til varetagelse af opgaver på jobcentret ved Udrejsecenter Kærshovedgård.
Centeret drives af Kriminalforsorgen med Røde Kors som underleverandør af en række ydelser. Centeret har en kapacitet på 400 beboere, som består af afviste asylansøgere i udsendelsesposition, udlændinge med udvisningsdom og personer på tålt ophold.
Centeret ønsker at opbygge og vedligeholde asylansøgernes ressourcer, adgang til praktik for de unge og voksne, samt udvide muligheder for undervisnings- og aktiveringstilbud. Centrets medarbejdere yder faglig vejledning, rådgivning og støtte med henblik på at medvirke til, at beboerne bevarer og eventuelt udvikler deres personlige og faglige kompetencer sammen med deres sociale relationer.
Vores opgave er at skabe en tryg, meningsfuld og værdig hverdag for asylansøgerne.
Du kan læse mere om center Kærshovedgård her og Røde Kors asylafdeling her.
 
 Arbejdsopgaver:  
 • Kompetenceafklaring og kompetenceudvikling af asylansøgere
 • Kontraktindgåelse, hvor der aftales aktiveringsforløb med den enkelte asylansøger
 • Administrative opgaver fx indtastning af fremmøde til undervisning og aktivering, tolkebestilling mv.
 • Organisering af asylretskurser
 • Deltage aktivt i oprettelse, drift og udvikling af praktikker på centeret sammen med centrets øvrige medarbejdere og med tæt kontakt til asylansøgerne
 • Indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdergrupper på centeret og på unge- og voksenskolen.
Kvalifikationer:  
 • Godt kendskab til det danske arbejdsmarked og erfaring med praktikformidling
 • Erfaring med arbejde med mennesker af anden etnisk herkomst
 • Engageret, robust og omstillingsparat
 • Håndtere en hverdag med stor dynamik og skiftende arbejdsopgaver
 • Udvise initiativ og ansvar – ikke kun inden for eget arbejdsområde, men også der, hvor det er til gavn for centrets beboere
 • Gode kommunikative evner
 • Evne til at holde en åben dialog samt udvise rummelighed og tolerance
 • Flydende i engelsk – og gerne kendskab til andre sprog
 • Godt kendskab til Microsoft Office Excel.
Vi tilbyder:  
 • Et alsidigt og travlt job i en politisk styret organisation med et humanitært værdigrundlag
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling i en organisation med stor foranderlighed
 • Tværfagligt samarbejde
 • Kompetente, motiverede og engagerede kolleger.
Praktiske oplysninger  
Løn- og ansættelsesvilkår: Sker efter overenskomst med HK/SL (Staten)
Arbejdstid: 37 timer ugentligt
Kørekort: Er en forudsætning for varetagelse af arbejdet
Tiltrædelse: Snarest muligt
Arbejdssted: Kærshovedgård 17, 7430 Ikast
Børneattest: Vi skal gøre opmærksom på, at der ved ansættelse bliver indhentet børneattest

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.