Sekretariatschef

Website Tuborgfondet Tuborg Fondet

Styrke fællesskaber

Tuborgfondet arbejder målrettet med at være en brobygger mellem civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige, fordi samarbejde er vigtigt for at løse store samfundsudfordringer. Fondet søger en initiativrig og inspirerende sekretariatschef, der kan drive den udvikling videre i samarbejde med bestyrelse, medarbejdere og samarbejdspartnere.

 

Tuborgfondet har de sidste fire år gennemgået en rivende udvikling. Fondets formål og folkelige islæt er bevaret, men støtten går nu i højere grad til innovative initiativer, der styrker unges jobmuligheder, samfundsengagement og deltagelse i frivillige og inkluderende fællesskaber. Tuborgfondet arbejder målrettet med at være en brobygger mellem civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige, fordi samarbejde er vigtigt for at løse store samfundsudfordringer.

Fondet søger en initiativrig og inspirerende sekretariatschef, der kan drive den udvikling videre i samarbejde med bestyrelse, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Dine opgaver og ansvarsområder
Som sekretariatschef er du ansvarlig for den daglige drift og refererer til Anne-Marie Skov, der netop er udnævnt bestyrelsesformand for Tuborgfondet.

Du skal lede et lille sekretariat med vidende og dedikerede medarbejdere, sikre at strategien foldes ud og eksekveres, udvikle programmer og partnerskaber samt styre økonomien. Du skal desuden udbrede kendskabet til fondets aktiviteter og tiltrække flere nytænkende ansøgninger. I tæt samarbejde med bestyrelsesformanden skal du styrke relationsarbejdet og brandingen af Tuborgfondet.

Sammen med sekretariatets øvrige medarbejdere forbereder du bestyrelsens behandling af indkomne ansøgninger om støtte og samarbejder. Du opsøger og udvikler relationen til de strategiske samarbejdspartnere og sikrer opfølgning på fondets strategimålsætninger.

Tuborgfondet er en afdeling af Carlsbergfondet, og en vigtig del af opgaven er at sikre tætte relationer til Carlsbergfondets sekretariat.

Dine faglige kompetencer og erfaring
Du er en initiativrig og inspirerende leder med betydeligt indblik i civilsamfundet og i samfundets sociale og kulturelle udfordringer, ligesom det forventes, at du har erfaring med at samarbejde med private virksomheder og det offentlige.

Du har en relevant akademisk uddannelse og solid erfaring med ledelse, kommunikation og relationsbygning fra en samfundsengageret organisation eller erhvervsvirksomhed.

Du evner at skabe overblik, struktur og eksekvering i en driftig og agil organisation, og du formår at arbejde tæt sammen med en aktiv bestyrelse om at skabe resultater og respekt om fondets virke.

Dine personlige kompetencer
Tuborgfondet ønsker, at sekretariatschefen er en visionær, rummelig og inddragende person, der med fokus på en stærk intern holdånd sikrer, at ansøgere, bevillingsmodtagere og samarbejdspartnere mødes med tillid, kompetence og troværdighed. Du er manøvredygtig, en stærk kommunikatør og kan agere lige sikkert i bestyrelseslokaler som i kontakten med frivillige ildsjæle.

Du er resultatorienteret og har veludviklede samarbejdsevner samtidig med, at du forstår dybden af den historiske arv og de værdier, som knytter bryggerivirksomheden og fondene sammen i Carlsbergfamilien.

Om Tuborgfondet
Tuborgfondets målsætning er, at alle unge skal være en del af fællesskabet. Tuborgfondet arbejder for at styrke unges stemme, engagement og deltagelse i samfundets fællesskaber.  Det gælder navnlig fællesskaberne i foreningslivet, lokalområder og på arbejdsmarkedet.

Tuborgfondet har kontor i Ny Kongensgade 20, 1557 København V. Sekretariatet har i alt 5 fastansatte medarbejdere samt studentermedhjælpere. I 2018 er der indtil videre uddelt ca. kr. 55 mio.

LÆS MEGET MERE PÅ TUBORGFONDETS SIDE!

To apply for this job please visit www.tuborgfondet.dk.