Miljømedarbejder til Sekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghaves Lokaludvalg

 • G09 Industry, innovation and infrastructure
 • G11 Sustainable Cities and Communities
 • G12 Responsible consumption and production
 • Copenhagen, Denmark
 • March 3, 2019
Brænder du for lokale miljøprojekter og problemstillinger? Trives du som tovholder for lokale partnerskaber, netværk og projekter? Er du ikke bange for regnskaber, jura og administrative regelsæt? Så er du måske vores nye miljømedarbejder. 
Vi tilbyder et spændende og udadvendt job, tæt på det politiske niveau.
Stillingens indhold  
Som miljømedarbejder i fællessekretariatet for Vesterbro og Kgs. Enghaves Lokaludvalg bliver du den centrale person i arbejdet med klima og miljø i de to bydele.
Du vil skulle samarbejde tæt med de af lokaludvalgenes fagudvalg, der arbejder med miljøopgaven.
Du kommer i kontakt med en bred vifte af personer – alt fra ansatte i de forskellige forvaltninger til lokale ildsjæle. Du kommer til at indgå i et uformelt, åbent og tværfagligt miljø, hvor opgaverne er mangeartede og ofte skal løses under tidspres. Vi er et lille sekretariat, der hjælpes ad, vægter det gode humør og det fælles ansvar.
 
Vi søger en person, der 
 • brænder for og har erfaring med at arbejde med klima og miljø i en lokal kontekst
 • kan samarbejde med både forvaltninger i Københavns Kommune og byens borgere og netværk
 • kan arbejde selvstændigt og få tingene til at ske fra opstart til afrunding
 • har erfaring med at skrive klart, tydeligt og let forståeligt
 • har erfaring med nærdemokrati og borgerdialog
 • har forståelse for de administrative arbejdsgange i en kommune
 • trives med at veksle mellem praktisk arbejde og skrivebordsarbejde
Derudover lægger vi vægt på, at du er serviceminded, engageret og omgængelig. At du kan håndtere rollen som både nytænkende iværksætter og embedsmand. Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre vigtig. Arbejdstiderne vil variere, da lokaludvalgene afholder møder og aktiviteter uden for normal arbejdstid.
Du skal kunne planlægge og samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere, fungere i en politisk styret organisation og trives i forskellige typer samarbejder med borgerne og det lokale forenings-, netværks- og erhvervsliv.
Sekretariatet  
Sekretariatets opgave er bl.a. at understøtte lokaludvalgene i forbindelse med møder, arrangementer og projekter, forvalte puljemidler, indgå i dialog med forvaltningerne og lokale aktører samt indsamle informationer m.v.
Sekretariatet har to kontorer: Hovedkontoret er i Lyrskovgade i København V. Det er et storrumskontor, vi deler sammen med Kultur V og Frivilligcenteret Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby. Dertil har sekretariatet et satellitkontor i Kgs Enghave, der ligger i kulturhuset Karens Minde, Udsigten 2. sal på Wagnersvej i København SV.
 
Om lokaludvalgene  
Københavns Kommune har 12 Lokaludvalg, der består af 23 medlemmer fra det lokale foreningsliv og de politiske partier, der er valgt i Borgerrepræsentationen. Der er ti sekretariater til at betjene lokaludvalgene – to af sekretariaterne betjener to lokaludvalg, herunder os, der betjener både Vesterbro Lokaludvalg og Kgs Enghave Lokaludvalg. Lokaludvalgene har bl.a. til opgave at fungere som bindeled og sikre dialog mellem borgerne i bydelen og politikerne på rådhuset, støtte projekter i bydelen via sine puljemidler og varetage den lokale miljøopgave. Du kan læse mere om lokaludvalgene her: www.lokaludvalg.kk.dk
Om Økonomiforvaltningen 
Som ansat i et lokaludvalgssekretariat, er du ansat i Økonomiforvaltningen, som er én ud af i alt syv forvaltninger. Økonomiforvaltningen varetager de overordnede og koordinerende opgaver vedrørende kommunens økonomi, økonomisystem, personale, fysisk planlægning, informationsvirksomhed og den generelle udvikling i øvrigt. Endvidere varetager Økonomiforvaltningen sekretariatsbetjening af Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og overborgmesteren.
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen er til en start på 30 timer om ugen, men stillingen bliver til en fuldtidsstilling i slutningen af efteråret 2019, når vores studentermedhjælper stopper. Der vil være aften- og weekendarbejde.
Stillingen er med tiltrædelse fra den 1. maj 2019.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger   
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sekretariatsleder Julie W. Oscilowski på 6037 9460.
Yderligere information om lokaludvalgenes arbejde kan du finde på hhv. www.vesterbrolokaludvalg.kk.dk og www.kongensenghavelokaludvalg.kk.dk
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 3. marts 2019 

Vi forventer at holde samtaler i uge 11 og 12.

To apply for this job please visit www.kk.dk.