Junioranalytiker

 • G11 Sustainable Cities and Communities
 • G13 Climate action
 • Copenhagen, Denmark
 • Deadline is today!
Vi søger en junioranalytiker til at arbejde med analyse af danske kommuners klimaindsats samt planlægning og afvikling af workshops og projektaktiviteter i CONCITOs byteam.

CONCITO er sammen med C40 og Realdania gået ind i et samarbejde for at inspirere og understøtte danske kommuners klimaplaner og klimaindsats. Projektet Deadline DK2020 vil involvere klimaambitiøse danske kommuner i en proces, hvor de med udgangspunkt i C40 netværkets internationale erfaringer vil få viden, værktøjer og støtte til at udvikle Pariskompatible klimaplaner og indsatser.

I 2015 underskrev 195 af verdens lande Parisaftalen og forpligtede sig herved til at holde den globale temperaturstigning under 2° C samt stræbe mod en stigning på 1,5° C. I kølvandet på Parisaftalen udgav C40 i samarbejde med ARUP Deadline 2020 rapporten, der sætter en ramme for hvordan byer og kommuner kan gøre deres bidrag til at Parisaftalens målsætninger nås.

Baseret på Deadline 2020 rapportens konklusioner har C40 udviklet et Climate Action Planning Programme, der nu tilpasses og tilbydes til danske kommuner. Forløbet vil forme sig som en række workshops, masterclasses og sparringssessions, der bidrager med strategisk og teknisk assistance til en målrettet og ambitiøs kommunal klimaindsats.

Med projektet igangsættes tillige en screening af alle danske kommuners klimaplaner, strategier og tiltag. Der findes i dag ikke et sådant overblik over danske kommuners forebyggende klimaindsats, dvs. indsats for reduktion af CO2-udledninger og øvrige drivhusgasser.

Som projektmedarbejder vil du få ansvaret for kommunescreeningen; heriblandt desk research, dialog med kommunerne, analyse og sammenfatning til brug for både skriftlig og mundtlig formidling. Herudover vil du indgå i udvikling, planlægning og afvikling af workshops og projektaktiviteter sammen med CONCITOs byteam.

Dine opgaver vil omfatte: 

 • Opstart af kommunescreening i tæt samarbejde med programlederen for CONCITOs byprogram
 • Research, analyse og formidling af kommunernes forebyggende klimaindsats
 • Udvikling, planlægning og afvikling af workshops og projektaktiviteter
 • Samarbejde med C40s danske afdeling om projektaktiviteter
 • Koordinering med CONCITOs øvrige projekter i byprogrammet

Det forventer vi af dig: 

 • Du har en faglighed inden for klima og/eller byer – kommunekendskab vil være en stor fordel
 • Du har stærke analytiske evner
 • Du er struktureret og evner at håndtere komplekst datamateriale
 • Du tager ansvar for leverancer og løsning af opgaverne med respekt for deadlines
 • Du arbejder selvstændigt og kan prioritere opgaver i en travl hverdag
 • Du er god til netværk og dialog med interessenter
 • Du er en stærk kommunikator, der formidler godt skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk
 • Du er konstruktiv og bidrager til en god stemning i CONCITO

Du kan forvente

 • Et job, hvor du dagligt bidrager til at skubbe bag på den grønne omstilling af Danmark
 • Et uformelt arbejdsmiljø
 • Stor indflydelse på planlægning af opgaver og egen arbejdsdag
 • Støtte fra og sparring med engagerede kollegaer.

Praktisk information

Stillingen er en fuldtidsstilling, 37 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset i forhold til projektets levetid – som udgangspunkt 1 år. Der vil være mulighed for forlængelse.

Arbejdstiden er som udgangspunkt fleksibel og aftales nærmere. Arbejdspladsen er i CONCITOs sekretariat, Kattesundet 4, 1458 København K.