Projektkonsulent til frivilligafdelingen

 • G01 No poverty
 • G02 Zero hunger
 • G03 Good Health and Well Being
 • Aarhus, Denmark
 • February 21, 2019

Dansk Flygtningehjælp organiserer frivilligt integrationsarbejde over hele Danmark, hvor mere end 8.500 frivillige står for aktiviteter, der giver flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund mulighed for at tage aktiv del i det danske samfund. De mange frivillige aktiviteter bliver understøttet af en række landsdækkende projekter, som udvikles med udgangspunkt i behovene hos flygtninge i Danmark.

Vi søger en projektkonsulent, der skal medvirke i implementeringen af de to landsdækkende projekter, ”Fritidspuljen” og ”Venner Viser Vej” med primært fokus på Midtjylland. Projektkonsulenten indgår i et landsdækkende fagligt netværk med Frivilligafdelingens øvrige medarbejdere.

Om projekterneVenner Viser Vej er et fælles projekt mellem Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors. Projektets formål er, at sikre at alle flygtninge, der bliver boligplaceret i en kommune, tilbydes en frivillig ven, og at tilbuddet udvides til at omfatte alle flygtninge og familiesammenførte, der er ankommet siden 2014. Læs mere her: https://flygtning.dk/ven

Fritidspuljen giver økonomisk støtte til foreningskontingenter for flygtningebørn fra familier på integrationsydelse og arbejder for flygtningebørns aktive deltagelse i fritidsaktiviteter i tæt samarbejde med landets kommuner, organisationer og det lokale foreningsliv. Læs mere her: https://fritidspuljen.flygtning.dk/

Arbejdsopgaver

Som projektkonsulent vil du have til opgave at:

 •  Understøtte frivillige og frivilliggrupper i rekruttering af deltagere til Venner Viser Vej
 • Understøtte og udvikle initiativer som eksempelvis styrker flygtningeforældres deltagelse i foreningslivet
 • Udvikle og afholde trænings- og kompetencetilbud til frivillige og samarbejdspartnere i relation til projekterne
 • Udbrede kendskabet til projekterne gennem opsøgende dialog med kommuner, boligområder, foreninger og andre relevante aktører
 • Indsamle historier og resultater samt medvirke i formidlingen af disse

Kvalifikationer

Du har gerne flere af følgende kvalifikationer:

 • Erhvervserfaring fra NGO eller kommunal integrationsindsats
 • Erfaring med frivillige, flygtninge og integration
 • Gode samarbejdsevner og selvstændighed i opgaveløsningen
 • Kørekort og adgang til bil

Løn- og ansættelsesvilkår

 • Arbejdstiden er 32 timer om ugen. Der kan forekomme opgaver om aftenen og i weekenderne.
 • Stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2019 med mulighed for forlængelse.
 • Tiltrædelse 1. april 2019.
 • Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp og relevant faglig organisation.
 • Du får base på Olof Palmes Allé 35, 8200 Aarhus N. Som konsulent vil du referere til chefen for Dansk Flygtningehjælps Frivilligafdeling og være organisatorisk forankret i Integrationsafdelingen.

Yderligere information

Du er velkommen til at skrive en mail til Udviklingschef i Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp Jakob Myschetzky på jakob.myschetzky@drc.ngo, hvis du har spørgsmål til stillingen.

 

Ansøgning og CV

Din ansøgning med CV skal være os i hænde senest 21. februar 2019, kl. 12.00. Samtaler afholdes 26. februar i Aarhus.

 Stillingen kan kun søges online på www.flygtning.dk under Stillinger > Ledige stillinger (Klik på stillingen og derefter på ”Søg jobbet” i bunden af det vindue, der åbnes). Husk at vedhæfte din ansøgning og CV.

Dansk Flygtningehjælp ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede at søge uanset alder, køn, religion, handikap eller etnisk baggrund.

DFH’s evne til at sikre beskyttelse og assistance til flygtninge, internt fordrevne og interessenter afhænger af vores ansattes evne til at opretholde og promovere de højeste standarder af etisk og professionel adfærd i relation til DFH’s værdier og adfærdskodeks, inklusiv beskyttelse imod seksuel udnyttelse, misbrug og chikane. DFH udfører et omfattende og grundigt baggrundstjek som del af rekrutteringsprocessen. Besøg flygtning.dk for at læse mere om hvad vi gør for at sikre robuste beskyttelsesmekanismer.

Hvis du har spørgsmål til eller problemer med at søge online, kan du kontakte vores support på flygtning.dk/jobsupport.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.