Projektkonsulent til projektet ”Venner Viser Vej”

 • G01 No poverty
 • G02 Zero hunger
 • G03 Good Health and Well Being
 • Copenhagen, Denmark
 • February 21, 2019

Dansk Flygtningehjælp organiserer frivilligt integrationsarbejde over hele Danmark, hvor mere end 8.500 frivillige står for aktiviteter, der skal give flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund mulighed for at tage aktiv del i det danske samfund gennem adgang til netværk, sprog og rådgivning.

Projektkonsulenten søges til projektet ”Venner Viser Vej”, som Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors har indgået et partnerskab om. Partnerskabet bygger på et samarbejde siden 2016, hvor vi fællesskab har sørget for at skaffe en frivilligven til næsten 8.000 flygtninge. Vores fælles ambition med Partnerskabet er at kunne tilbyde alle flygtninge og familiesammenførte en frivillig ven, hvis de ønsker det.

Tryghed og faglighed i den frivillige indsats

Som flygtning eller familiesammenført i Danmark er stort set alt nyt: sproget, arbejdsmarkedet og kulturen. For at blive en aktiv og bidragende medborger skal nyankomne derfor lære sproget, mange skal erhverve nye kompetencer for at blive en del af arbejdsmarkedet, og alle har behov for at forstå og lære den danske kultur. Frivillige spiller en afgørende rolle i en vellykkede integration. Frivillige venner er frivillige, der giver nye flygtningefamilier eller enlige flygtninge praktisk og social støtte i hverdagen. Det er nærvær og ofte også venskab.

Vi søger en projektkonsulent, der i Region Sjælland skal være ansvarlig for at udvikle et eller flere af projektets faglige spor (Flygtninges adgang til beskæftigelse, Trivsel i Danmark og Boligsocialt samarbejde) samt understøtte frivilliggrupper til at varetage rekruttering af frivillige koordinatorer, der har til opgave at matche frivillige og flygtninge/familiesammenførte. Dette vil ske i samarbejde med vores regionale konsulent i Region Sjælland samt projektteamet omkring projekt Venner Viser Vej. Du får base på vores regionskontor på Nørre Voldgade 82, København.

Som projektkonsulent vil du referere til chefen for vores Frivilligafdeling og være organisatorisk forankret i Integration. Projektkoordinatoren indgår i et landsdækkende fagligt netværk med Dansk Flygtningehjælps øvrige projektkonsulenter, regionale konsulenter og konsulenter på hovedkontoret i København samt Røde Kors konsulenter tilknyttet projektet ”Venner Viser Vej”.

Arbejdsopgaver

Som projektkonsulent vil du have til opgave, at

 • Understøtte frivilliggrupper til at varetage rekruttering af frivillige koordinatorer, der har til opgave at matche frivillige og flygtninge/familiesammenførte
 • Rådgive og vejlede frivillige (koordinatorer) i forhold til organisering af indsatsen, så indsatsen så vidt muligt bliver organisatorisk selvkørende
 • Udvikle trænings- og kompetencetilbud til frivillige i relation til projektets faglige spor
 • Bidrage til et godt samarbejde indenfor projektteam
 • Kontakt og samarbejde med kommuner, boligområder og andre relevante aktører
 • Skriftlig og mundtlig formidling af projektet

Kvalifikationer

 • Som udgangspunkt en akademisk uddannelse
 • Erhvervserfaring fra lignende NGO eller kommune
 • Erfaring med flygtninge og integrationsområdet
 • Erfaring med samarbejde med kommuner og andre aktører
 • Dokumenteret eget frivilligt arbejde
 • God og praksisbaseret viden om involvering af civilsamfundet
 • Gode samarbejdsevner
 • Lyst til og erfaring med at arbejde meget selvstændigt
 • Kørekort og adgang til bil

Løn- og ansættelsesvilkår

 • Løn og ansættelsesforhold efter overenskomst mellem Dansk Flygtningehjælp og relevant faglig organisation.
 Tiltrædelse / arbejdstid
 • Arbejdstiden er 20 timer om ugen. Der kan forekomme opgaver om aftenen og i weekenderne.
 • Stillingen er tidsbegrænset til 31. december 2022.
 • Tiltrædelse 1. april 2019.

Ansøgning og CV

Din ansøgning med CV skal være os i hænde senest d. 21. februar 2019, kl. 12.00. Samtaler holdes den 26. februar i København. Stillingen kan kun søges online på www.flygtning.dk under Stillinger > Ledige stillinger (Klik på stillingen og derefter på ”Søg jobbet” i bunden af det vindue, der åbnes). Husk at vedhæfte din ansøgning og CV.

Dansk Flygtningehjælp ønsker at fremme ligestillingen og opfordrer derfor alle kvalificerede at søge uanset alder, køn, religion, handikap eller etnisk baggrund.

DFH’s evne til at sikre beskyttelse og assistance til flygtninge, internt fordrevne og interessenter afhænger af vores ansattes evne til at opretholde og promovere de højeste standarder af etisk og professionel adfærd i relation til DFH’s værdier og adfærdskodeks, inklusiv beskyttelse imod seksuel udnyttelse, misbrug og chikane. DFH udfører et omfattende og grundigt baggrundstjek som del af rekrutteringsprocessen. Besøg flygtning.dk for at læse mere om hvad vi gør for at sikre robuste beskyttelsesmekanismer.

Hvis du har spørgsmål til eller problemer med at søge online, kan du kontakte vores support på flygtning.dk/jobsupport.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.