Metodestærk praktikant til analyse og evaluering

 • G01 No poverty
 • G02 Zero hunger
 • G03 Good Health and Well Being
 • Copenhagen, Denmark
 • April 30, 2019

Website danskrodekors Røde Kors

Altid til stede

Som praktikant i Røde Kors Hovedstaden er du med til at gøre en forskel for de mest udsatte og sårbare i Hovedstaden samtidig med, at du får erfaringer med arbejdet i en af verdens største humanitære organisationer. Du får et formaliseret praktikforløb med masser af faglig udfordring og med en løbende dialog om arbejdsopgaver og forventninger – og ikke mindst bliver du en del af super spændende projekter med store frihedsgrader i opgaveløsningen. Vores bærende princip er medmenneskelighed gennem frivillig indsats.

Røde Kors Hovedstaden er den største lokalafdeling under Røde Kors i Danmark med over 2.700 frivillige og 30 medarbejdere. Vores arbejde handler om at hjælpe de mest sårbare i København, Tårnby, Dragør og på Frederiksberg. De mange frivillige er aktive i over 40 sociale aktiviteter som blandt andet har fokus på akut hjælp, ensomhed, netværk og integration. Sidste år hjalp de frivillige over 7.000 sårbare.

Røde Kors Hovedstaden har et strategisk mål om at undersøge nytteværdien af vores arbejde og søger derfor en dedikeret praktikant, der ønsker at dygtiggøre sig og bruge sine akademiske kompetencer i praksis ved at gennemføre analyser, evalueringer og forskellige former for dokumentationsarbejde. Praktikanten skal have grundlæggende viden om såvel kvantitative som kvalitative metoder – og gerne være godt kendt med Excel på forhånd. Herudover ønsker vi en praktikant, som går til sit arbejde med høj grad af systematik og omhyggelighed.

 Arbejdsopgaverne kan omfatte:

 • Analyseopgaver og evalueringer
 • Udarbejdelse af spørgeskemaer og gennemførsel af surveys
 • Planlægning og gennemførsel af interview-opgaver
 • Udvikling og kvalitetssikring af databaser og dokumentationssystemer
 • Formidling af resultater til forskellige målgrupper
 • Koordinering, planlægning og afvikling af analyseprojekter.

Praktikantens profil

Du læser på universitetet, hvor du er i gang med at dygtiggøre dig udi dit fag, som sikkert er sociologi, sociale interventionsstudier, socialvidenskab, pædagogik, antropologi eller lignende. Du er ved at afslutte din bachelor eller i gang med kandidatuddannelsen. Du er fagligt dygtig og ikke bange for at møde nye mennesker eller tage fat, hvor der er mest brug for det. Ikke mindst kan du som menneske stå inde for Røde Kors’ principper og værdier.

Hvad får du ud af det?

 • Tæt sparring med din praktikvært, så du opnår personlig og faglig udvikling.
 • Relevante og interessante opgaver, som vil løfte dig fagligt og personligt.
 • Stor erfaring med at arbejde med frivillige.
 • En gylden mulighed for at snuse til livet som konsulent i en NGO.
 • Et lærerigt forløb, hvor du vil blive taget seriøst og have mange selvstændige opgaver.

Vilkår for praktikopholdet

Praktikopholdet er ulønnet. Røde Kors Hovedstaden stiller arbejdsplads til rådighed med pc, tjenestetelefon mv.

Praktikperioden er fra onsdag den 4. september til torsdag den 30. januar 2020. Da praktikken er ulønnet, er vi selvfølgelig fleksible med hensyn til evt. studieaktiviteter eller studiejob.

Arbejdsstedet er vores kontor på Nordre Fasanvej 224, 2. sal 2200 København N – lige ved Nørrebro Station.

Læs mere om vores arbejde her: http://hovedstaden.drk.dk/

Følg os på Facebook her: https://www.facebook.com/rode.kors.hovedstaden/

To apply for this job please visit drk.easycruit.com.