Kontorchef til enheden Pesticider og Biocider

 • G12 Responsible consumption and production
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Odense, Denmark
 • April 22, 2019

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Er du interesseret i én af Miljøstyrelsens mest spændende kontorchefstillinger? Har du en løsningsorienteret tilgang til fagligt komplekse problemstillinger? Kan du organisere og drive strategiudvikling og opfølgning på mål? Er du god til at samarbejde både med interne og eksterne samarbejdspartnere? Så er du måske vores nye kontorchef for enheden Pesticider og Biocider i Miljøstyrelsen.  
Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø-og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.
Miljøstyrelsen er landsdækkende, og vi er cirka 1000 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med cirka 600 medarbejdere er ved at flytte til Odense. Vi er godt i gang med at opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament fra den nuværende styrelse, og hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne medarbejdere. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.
Enheden Pesticider og Biocider 
Du bliver kontorchef i enheden Pesticider & Biocider, der varetager opgaver vedrørende godkendelse og anvendelse af pesticider og biocider samt behandling af ansøgninger om tilladelse til brug af genmodificerede organismer (GMO’er) til produktion og markedsføring.
Du vil få ansvaret for godkendelse af pesticider, som er gebyrfinansieret og for grundvandsbeskyttelse.
Du får ledelsesansvar for cirka 40 fagligt dygtige og erfarne medarbejdere samt to funktionsledere, hvor du skal sikre, at drift og udvikling går hånd i hånd. Du bliver en del af enhedens chefgruppe, der arbejder tæt sammen og har et fælles ansvar for at løse og udføre enhedens opgaver. Chefgruppen refererer til direktionen, der har det overordnede ledelsesmæssige og organisatoriske ansvar for enheden.
Kompetenceprofil  
Vi vil lægge vægt på at finde en kollega med følgende egenskaber:
 • Har ledelseserfaring og erfaring med overordnet styring og opfølgning på komplekse problemstillinger samt lyst til at bidrage til tværgående ledelsesopgaver i ledelsesteamet
 • Har erfaring med at agere på et teknisk og juridisk område og evt. håndtere pressen, gerne fra en politisk ledet organisation
 • Har kendskab til EU-lovgivning og EU-beslutningsprocesser. En væsentlig del af enhedens opgaver har ophæng i EU-regler, fx pesticidforordningen og rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider
 • Er udviklingsorienteret og samtidig kan sætte dig ind i fagligt spændende problemstillinger
 • Kan lede medarbejdere med forskellig faglig baggrund og kompetencer og skabe resultater gennem en motiverende, anerkendende og resultatskabende lederstil
 • Er løsningsorienteret og kan skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt
 • Tager aktivt ansvar for at føre beslutninger ud i praksis som en del af den samlede ledelse
Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår er som for kontorchefer i staten og sker i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 på kr. 565.341 årligt i aktuelt niveau. Hertil kommer pension. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske på åremålsvilkår. Løn- og åremålsvilkår herunder åremålstillæg og personligt tillæg aftales individuelt efter forhandling.
Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37. For tjenestemænd stiles ansøgningen til Dronningen.
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.
Miljøstyrelsens hovedkontor flytter fra København til Odense, hvor du vil have tjenestested.
Yderligere oplysninger  
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte vicedirektør Mads Leth-Petersen på telefon 2567 4211.
Sådan søger du stillingen  
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 22. april 2019 kl. 12.00.
Vi forventer testforløb den 24. april 2019. Du vil evt. skulle forberede en case inden samtalen. Samtaler afholdes den 26. april 2019.
Stillingen ønskes besat snarest muligt.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.