Direktør for Dansk Flygtningehjælp Ungdom

  • G01 No poverty
  • G02 Zero hunger
  • G03 Good Health and Well Being
  • Copenhagen, Denmark
  • April 29, 2019

Website dfh_dk Dansk Flygtningehjælp

VI ER DER

Vi søger en organisatorisk stærk direktør, der brænder for ledelse, udvikling og strategi
DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom er en landsdækkende ungdomsorganisation med fart på. Vi vokser og møder udfordringer i vores kamp for at give unge med flygtningebaggrund et værdigt ungdomsliv i Danmark. Derfor søger vi en dedikeret direktør, der ønsker at lede et ungt og engageret sekretariat og som sammen med bestyrelsen vil sætte retningen og ambitionerne for DFUNKs fremtid.
Hvem er vi?
Vi arbejder for at styrke positionen for unge med flygtningebaggrund i det danske samfund. Det gør vi gennem sociale og kompetenceudviklende aktiviteter, formidlingsprojekter og interessevaretagelse. DFUNK har eksisteret i 10 år og har udviklet sig til en handlekraftig ungdomsorganisation, hvor unge med og uden flygtningebaggrund skaber inkluderende fællesskaber og indgår i ligeværdige relationer. I vores aktiviteter og projekter, der er drevet af frivillige, ser vi unge med flygtningebaggrund som ressourcer. Som DFUNK’s direktør skal du stå i spidsen for en organisation med fuld fart på og tårnhøje ambitioner.
Sekretariatet, der understøtter og udvikler al denne aktivitet, består af 27 topengagerede medarbejdere. Disse omfatter både fuldtidsansatte konsulenter, studentermedhjælpere og praktikanter.
Den sidste tid har budt på forandringer i det politiske landskab. Det har påvirket vores medlemmer og organisationen generelt. Det kræver handling og nytænkning. Vi søger derfor en direktør, der har politisk tæft og kan understøtte og lede vores ambitioner i en både spændende og udfordrende tid.
Om stillingen:
Direktørens primære arbejdsopgave er – i samarbejde med bestyrelsen – at sikre, at organisationens visioner bliver gennemført og implementeret i sekretariatet og i resten af DFUNK. Direktøren refererer til forpersonen og resten af bestyrelsen. Arbejdsdagen er præget af en bred vifte af arbejdsopgaver. Det betyder, at direktøren skal have en solid forståelse for økonomi, bevillinger og administration. Derudover skal direktøren også understøtte konsulenternes projektledelse og deltage i bestyrelsesmøder.
Direktøren skal gå forrest og sikre en organisation i udvikling og med mening. Direktøren er en motiverende og ansvarsfuld personaleleder, der både skaber gejst hos medarbejderne og definerer klare forventninger til dem. Direktøren tager ansvar og har klare holdninger til, hvor organisationen skal bevæge sig hen og er fokuseret på at afdække nye udviklingspotentialer.
Som person skal du:
○ Være visionær, modig og trives med at tage beslutninger
○ Have stærke relationelle kompetencer og en personlig gennemslagskraft, der både kommer i spil over for medarbejderne, bestyrelsen, frivillige og eksterne samarbejdspartnere
○ Være en handlekraftig leder, der sikrer en klar og tydelig rollefordeling hos medarbejderne
○ Være med til at sikre, at bestyrelsens visioner og strategi udleves i organisationen og være sparringspartner for forpersonen i udviklingsarbejdet
○ Trives på en dynamisk og stimulerende arbejdsplads præget af ungdommelig energi
○ Føle stærkt for flygtningesagen og brænde for at gøre en forskel for unge med flygtningebaggrund
○ Kunne se potentialet i ungdommen og kunne engagere unge
Din professionelle erfaring:
○ Du har stor dokumenteret erfaring med personaleledelse; gerne af mere end 15 personer
○ Du har erfaring med at referere til en politisk ledelse
○ Du har strategisk forståelse for økonomistyring, administration og prioritering af ressourcer og projektmidler
○ Du har erfaring fra politisk arbejde og kan navigere i et omskifteligt politisk miljø
○ Du har erfaring med ledelse af frivillige og forstår, hvad det kræver at motivere dem
○ Vi ser gerne, at du har erfaring fra arbejde i en NGO, gerne med unge og/eller flygtninge, men dette er ikke et krav
Ansøgningsfrist: Den 29. april 2019 kl. 12:00.
Stillingen ønskes tiltrådt snarest og senest den 1. august 2019. Din arbejdsplads vil være Nørrebrogade 110, 1.th., 2200 København N. Stillingen er en fuldtidsstilling uden øvre arbejdstid, og der vil være aften- og weekendarbejde. Lønnen aftales alt efter kompetencer og erfaring. Kontrakten er tidsbegrænset til 5 år med mulighed for forlængelse.
1. runde af samtaler forventes afholdt i uge 19 mandag den 6. maj eller tirsdag den 7. maj.
2. runde af samtaler forventes afholdt i uge 20 mandag den 13. maj eller torsdag den 16. maj.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte landsforkvinde Marina Janell på marina.janell@dfunk.dk eller 28 79 70 03. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt.
Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

DFH’s evne til at sikre beskyttelse og assistance til flygtninge, internt fordrevne og interessenter afhænger af vores ansattes evne til at opretholde og promovere de højeste standarder af etisk og professionel adfærd i relation til DFH’s værdier og adfærdskodeks, inklusiv beskyttelse imod seksuel udnyttelse, misbrug og chikane. DFH udfører et omfattende og grundigt baggrundstjek som del af rekrutteringsprocessen. Besøg flygtning.dk for at læse mere om hvad vi gør for at sikre robuste beskyttelsesmekanismer.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.