Projektleder til 10/0,4 kV-projekter i Radius, Danmarks største elforsyningsvirksomhed

 • G07 Affordable and Clean Energy
 • G13 Climate action
 • Virum, Denmark
 • June 24, 2019

Website orsted Ørsted

Fully dedicated to green energy

Vil du være med til at projektere, udbygge og lede kundetilslutnings- og moderniseringsprojekter på 10 kV- og 0,4 kV-niveau, så vores kunder sikres et driftssikkert og fremtidssikret elnet?

Så har vi brug for dig som projektleder i vores afdeling for Netprojekter, hvor du vil være ansvarlig for at lede og sikre udførelse af projekter, som fx kan være foranlediget af kunders anmodning om tilslutning til elnettet. Disse kan variere i størrelse fra simple tilslutningsopgaver til hele infrastrukturopgaver. Projekter kan også omfatte modernisering af 10/0,4 kV-anlæg i vores forsyningsområde i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Dine arbejdsopgaver er at

 • foretage den endelige projektering og projektstyring selvstændigt, i henhold til vores projektstyringsmodel og Elnetdesignguide
 • igangsætte projekter til udførelse ud fra de mest optimale økonomiske og tekniske løsninger
 • lede 10/0,4 kV-anlægsprojekter i samarbejde med interne og eksterne interessenter, med fokus på at projekterne løses i henhold til budget, kvalitet, tidsplan og sluttelig kan dokumenteres
 • identificere og inddrage de rigtige interessenter i projekterne samt håndtere myndighedsbehandling og kundedialog med bygherre, rådgivere og el-installatører
 • afholde bygge- og statusmøder og håndtere overordnet tilsyn af entreprenører på egne projekter samt være ansvarlig for afholdelse af afleveringsforretning.

Din projektportefølje vil bestå af op til flere projekter, der skal varetages samtidigt, så det er vigtigt, at du er vant til at have mange bolde i luften på samme tid.

Dine kompetencer omfatter, at du

 • har en uddannelsesmæssig baggrund som fx ingeniør eller el-installatør og i særdeleshed har teknisk og praktisk erfaring med 10 kV- & 0,4 kV-elforsyningsanlæg og opbygning heraf
 • har erfaringer med projektledelse og entreprisestyring af anlægsprojekter, der i særdeleshed indbefatter udførelse af elforsyningsprojekter op til 10 kV og i enkelte tilfælde op til 50 kV
 • har erfaring med brug af SAP og kendskab til stærkstrømsbekendtgørelsen, og at du desuden er fortrolig med AB92 og DS475 samt har praktisk erfaring med disse
 • trives i et travlt miljø og evner at skabe gode relationer til dine kolleger og samarbejdspartnere
 • har en proaktiv og systematisk tilgang til dine arbejdsopgaver og evner at foretage prioriteringer og handle konsekvent og med en god kommunikation.

Desuden har du gyldigt kørekort til bil, da der skal påregnes kørsel til dine projekter og eksterne mødeaktiviteter i løbet af din arbejdsuge. Du taler flydende dansk og kan begå dig på engelsk i skrift og tale. 

Du bliver en del af en afdeling, hvor vi lægger vægt på at støtte hinanden, og hvor vi arbejder aktivt med at netværke på tværs af organisationen. Du har desuden et godt humør og er god til at vidensdele dine erfaringer med dine kollegaer.

Ørsted som arbejdsplads
Vi vil gå foran i omstillingen til grøn energi, og vi investerer derfor betydeligt i innovation og giver vores medarbejdere mulighed for at forme fremtidens vedvarende energiteknologier. Vi fremmer et dynamisk og mangfoldigt samarbejdsmiljø, og vi tilskynder alle vores medarbejdere til løbende læring og udvikling, så de kan realisere deres fulde potentiale.

Vil du være med til at forme fremtidens vedvarende energiteknologier?
Så send din ansøgning til os så hurtigt som muligt og senest onsdag den 24. juni 2019, da vi løbende indkalder til samtaler.

Du er velkommen til at kontakte Bettina Wadsbach Petersen, Manager i Netprojekter, på telefon +45 99 55 53 64, hvis du vil vide mere om stillingen.

Om Ørsted
Ørsteds 6.000 medarbejdere udvikler, opfører og driver land- og havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner vores kunder med intelligente energiprodukter. Radius Elnet er Danmarks største elnetselskab og en del af Ørsted. Vi driver det elnet, som forsyner 1 million hjem og virksomheder i Københavnsområdet, Nordsjælland og dele af Midtsjælland med energi. Læs mere på radiuselnet.dk.

 

 

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.