Miljø- og Fødevareministeriets kontor for Natur og Klimatilpasning søger faglig stærk jurist til barselsvikariat

  • G13 Climate action
  • G14 Life below water
  • G15 Life on land
  • Copenhagen, Denmark
  • 2019-10-18

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Har du lyst til at indgå i et stærkt fagligt miljø, hvor vi sammen skal finde de bedste løsninger på naturområdet? Så er det måske noget for dig at arbejde i Miljø- og Fødeministeriets departement i kontoret Natur & Klimatilpasning.

Vi søger en fagligt velfunderet jurist, meget gerne med et godt kendskab til udarbejdelse af love og bekendtgørelser, og vi kan tilbyde et alsidigt og udviklende job tæt på den politiske beslutningsproces. Vi er et kontor med en høj faglighed og uformel tone. Der er gode muligheder for skarp juridisk sparing og drøftelser med kontorets øvrige 10 jurister.

Kontorets hovedopgaver er regulering, politikudvikling og ministerbetjening inden for natur- og artsbeskyttelse, jagt og vildtforvaltning, kystbeskyttelse og miljøvurdering. Desuden ligger kontorets arbejde inden for områder som skovpolitik, invasive arter, klimatilpasning, adgang til naturen, strand- og klitbeskyttelse, Naturstyrelsens drift af statens arealer, friluftsliv, rådgivning om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter mv. Kontorets opgaver med lovgivning er kendetegnet ved at have en stor volumen og være omfattet af en række EU- og internationale reguleringer.

Dit arbejdsområde vil primært være inden for emnerne skov, jagt og vildtforvaltning. Ud over juridiske opgaver med udarbejdelse af ændringer af love og bekendtgørelser på området får du ansvaret for besvarelser af spørgsmål fra Folketinget, borgerhenvendelser samt juridiske vurderinger til kollegaer og materiale til politikudviklingen på området.

Det forventes, at du kan indgå i processer med høj produktivitet og i den forbindelse sikre, at sagerne er gennemarbejdet juridisk. Du skal kunne fremlægge sager præcist og med klart blik for det væsentlige, og vi lægger vægt på, at du kan samarbejde godt med såvel dine kollegaer i departementet som styrelser, interessenter og andre ministerier.

Kvalifikationer/kompetencer
Vi forventer, at du:

  • Er cand.jur. med et højt fagligt niveau, både nyuddannede og erfarne jurister kan komme i betragtning
  • Har stort overblik og forståelse for den politiske kontekst
  • Kan kommunikere klart i skrift og tale og har gode samarbejdsevner samt gennemslagskraft og
  • Er en god kollega, som har lyst og overskud til at hjælpe andre og give og modtage feedback

Vi tilbyder
Et spændende job i et godt arbejdsmiljø tæt på de øverste beslutninger i ministeriet. Du vil derfor både få et bredt overblik over miljø- og fødevarepolitikken og indsigt i de processer, der driver arbejdet i ministeriet og på Slotsholmen. Du bliver en del af et stort departement med gode muligheder for at fortsætte din karriere efter vikariatet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som fuldmægtig i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Herudover kan der forhandles individuelt tillæg afhængig af kvalifikationer.

Ansættelsen løber frem til den 1. oktober 2020 med mulighed for forlængelse.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Tjenestestedet er Miljø- og Fødevareministeriets departement, Holmens Kanal 42, København K.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Katrine Barnkob Lindgreen på tlf. 4193 2325 eller teamleder Mette Rask Jensen på tlf. 9132 9581.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og eksamensbevis for både bachelor- og kandidatuddannelse senest den 18. oktober 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.