Studentermedhjælper søges til departementets kontor for Natur og Klimatilpasning

 • G13 Climate action
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Copenhagen, Denmark
 • 2019-10-22

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Vil du være med til at arbejde med alt fra Natura2000 og ulve til kystbeskyttelse og klima tæt på de politiske beslutninger i Miljø- og Fødevareministeriet? Så er du måske den rigtige til jobbet som student hos os i Natur og Klimatilpasning. Vi søger lige nu én student med start den 1. december 2019 eller 1. januar 2020.

Kontoret for Natur og Klimatilpasning er ansvarlig for ministerbetjening og politikudvikling inden for områderne natur og biodiversitet samt kystbeskyttelse og klimatilpasning. Vi arbejder tæt sammen med ministeriets øvrige fagkontorer samt styrelser og har i øjeblikket meget fokus på arbejdet med invasive arter, internationale biodiversitetsfora og national natur- og klimapasningspolitik.

Om stillingen
Vi tilbyder et spændende studiejob i et godt arbejdsmiljø tæt på de politiske beslutninger i ministeriet. Du vil blandt andet få et bredt indblik i miljø- og fødevarepolitikken og indsigt i de processer, der driver arbejdet i ministeriet og på Slotsholmen. Vi har tradition for at inddrage vores studenter bredt i vores daglige arbejde, og du vil også få ansvar for mere selvstændige opgaver.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte

 • Håndtering af borgerhenvendelser
 • Lettere sagsbehandling af ministersager
 • Håndtering af aktindsigtsforespørgsler
 • Hjælp med forberedelse og afholdelse af møder
 • Hjælp med sekretariatsbetjening af Vildtforvaltningsrådet
 • Miljø- og Fødevareministeriets interne koordinering med styrelser

Om dig
Vi forventer at du enten er i gang med en samfundsvidenskabelig uddannelse (stud.scient.pol, stud.scient.adm, stud.jur eller tilsvarende) eller en naturvidenskabelig uddannelse (stud.scient i biologi, geografi eller naturressourcer). Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til relevant lovgivning i forhold til aktindsigt og miljølovgivning. Desuden vil kendskab til sagsbehandlingssystemet F2 være nyttig, men det er ikke et krav.

Vi forventer, at du

 • Har en stærk faglig profil og god dømmekraft
 • Har gode skriftlige formidlingsevner
 • Arbejder systematisk og bevarer overblikket i store tekstmængder eller komplekse sager
 • Kan sætte dig ind i tekniske fagtermer
 • Har interesse for at arbejde i en politisk organisation
 • Har ambitioner om at udvikle dig fagligt og personligt

Herudover lægger vi vægt på, at du er god til at samarbejde og fungerer i et arbejdsmiljø med en god og humoristisk tone.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt  tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.
Tjenestedet er Miljø- og Fødevareministeriets departement, Holmens Kanal 42, København K.

Stillingen er normeret til en ugentlig arbejdstid på 15 timer, som du i samarbejde med kontorcheferne kan fordele, så det passer med dine studier.

Det er et krav, at du er studieaktiv for at være ansat som studentermedhjælper.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om jobbet kan indhentes hos kontorchef Katrine Barnkob Lindgreen på
tlf. 41 93 23 25 eller teamleder Kristian Baden Dambo-Korch tlf. 20 91 34 39.

Du kan læse mere om Miljø- og Fødevareministeriet på vores hjemmeside www.mfvm.dk.

Sådan søger du stilingen
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, herunder dokumentation for igangværende uddannelse og beståede eksamener (inkl. karakterer) samt oplysninger om tidligere beskæftigelse
senest den 22. oktober 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.