Stærk jurist søges til Miljø- og Fødevareministeriets departement, Fødevarer og Veterinær

 • G13 Climate action
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Copenhagen, Denmark
 • 2019-10-28

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Vi søger en fagligt stærkt funderet jurist med politisk tæft og gode samarbejdsevner til at hjælpe os med ministerbetjening på arbejdsområder med høj politisk og mediemæssig bevågenhed.  

Om os
I Fødevarer og Veterinær arbejder vi med ministerbetjening og politikudvikling på fødevare- og veterinærområdet. Sagområdet omfatter dyresundhed, dyrevelfærd, fødevarepolitik, ernæring, gastronomi og madspild. Som sagsbehandler i Fødevarer og Veterinær vil du få ansvar for et eller flere af kontorets faglige områder, hvor du i samarbejde med departementets øvrige kontorer og ministeriets styrelser, selvstændigt håndterer sager under inddragelse af relevante faglige, juridiske, økonomiske, politiske og kommunikationsmæssige overvejelser.

Det daglige omdrejningspunkt er den store interesse for fødevare- og veterinærområdet hos Folketinget, medier, foreninger og borgere og i det hele taget nationale og internationale interessenter.

Den ledige stilling vedrører primært sagsområderne dyresundhed og dyrevelfærd.

Vi tilbyder dig

 • Muligheden for at prøve kræfter med problemløsning, på et politisk ’varmt’ emneområde med inddragelse af faglige, juridiske, økonomiske og kommunikationsmæssige hensyn i et tæt samarbejde med engagerede og dygtige kolleger i et dynamisk og uformelt arbejdsklima
 • Spændende og afvekslende job, tæt på den administrative og politiske beslutningsproces i ministeriet
 • Selvstændigt ansvar med mulighed for at udvikle og påvirke egne arbejdsopgaver
 • Udfordrende og varierende opgaver, der spænder fra forberedelse af ministermateriale og pressehåndtering til strategiudvikling og opbygning af relationer
 • Indsigt i de processer, der driver arbejdet i ministeriet og på Slotsholmen
 • Muligheder for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer

Kvalifikationer
Vi forventer, at du

 • Er løsningsorienteret
 • Kan tilrettelægge og drive processer med høj produktivitet, og sikre at sagerne sættes ind i en relevant politisk kontekst
 • Har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner, og et klart blik for det væsentlige i en sag
 • Inden for korte tidsfrister kan udarbejde korte og præcise analyser med fokus på handlemuligheder
 • Evner for at gøre det svære klart og enkelt, og er omhyggelig med dit arbejde
 • Kan samarbejde konstruktivt med dine kolleger i departementet, styrelser samt med andre ministerier og øvrige interessenter
 • Har en juridisk kandidateksamen samt relevant erfaring

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil være som fuldmægtig/specialkonsulent afhængig af dine kompetencer og erfaring og er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer i staten (Akademiker-overenskomsten).

Stillingen er på fuld tid.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er indtil videre departementet, Slotsholmsgade 10, København K.

Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2020.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte kontorchef Paolo Drostby på tlf.: 6188 9028.

Sådan søger du stillingen
Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse (inkl. karakterer), CV samt oplysninger om tidligere beskæftigelse m.v. senest mandag den 28. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 45.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.