Sundhedsfaglige AC-medarbejdere til Miljøstyrelsens enhed for Pesticider & Biocider i Center for sikker Kemi (faste og midlertidige stillinger)

 • G13 Climate action
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Odense, Denmark
 • 2019-10-20

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Brænder du for sundhedsfaglig risikovurdering af kemiske stoffer? Har du samtidig flair for struktur, og forvaltning og trives med skarpe deadlines? Så har vi måske jobbet til dig.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion.
Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 500 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er i gang med at opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament, hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne medarbejdere. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.

Din nye arbejdsplads
Pesticider og Biocider (P&B) arbejder for at beskytte miljø og sundhed gennem regulering af pesticid-, biocid- og genteknologiområdet. Enheden består af ca. 70 medarbejdere. Vi er organiseret med et chefteam på 2 chefer og 4 funktionsledere. Vores opgaver spænder bredt fra godkendelse af pesticider, biocider, genmodificerede organismer, til regulering af anvendelsen af pesticider og over til deltagelse i EU-arbejde.

Du kommer til at høre hjemme i biocidgruppen på ca. 20 medarbejdere, men kommer til at arbejde på tværs af enheden. Vi har en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj faglighed, arbejdsglæde, faglig sparring og godt humør.

Vi søger specifikt kolleger til disse opgaver
Miljøstyrelsens enhed Pesticider og Biocider søger en eller flere toksikologer til sundhedsfaglig vurdering af biocider. Du skal på baggrund af en ansøgning fra en virksomhed vurdere produkternes iboende egenskaber ud fra de indsendte studier, og foretage en sundhedsmæssig klassificering og en risikovurdering for de specifikke anvendelser samt fastsætte risikobegrænsninger, der bidrager til en sikker anvendelse. Du vil også kommentere på andre landes produktvurderinger og vurderinger af aktivstoffer, ligesom kommunikation med ansøgere og myndigheder i EU er en vigtig del i jobbet. På sigt vil du få mulighed for sundhedsfaglig vurdering af aktivstoffer og deltagelse i EU ekspertgrupper.

Kvalifikationer
Vi forestiller os, at du:

 • Er uddannet farmaceut, humanbiolog, dyrlæge, magister eller lignende
 • Har erfaring med EU- og regulatorisk arbejde
  På biocidområdet skal vi i de kommende år være med til at udvikle nye EU-vejledninger, og vi deltager aktivt i arbejdet med vurdering af både produktansøgninger, unionsgodkendelser og med de aktivstoffer, der indgår i biocidprodukterne.
 • Du har måske kendskab til eksponeringsscenarier, OECD test guidelines og EU’s guidance dokumenter på området
  Vores vurdering er baseret på undersøgelser efter internationale retningslinjer.
 • Du er effektiv, god til at skære opgaverne til, og har et godt humør
  Mange af vores opgaver har skarpe deadlines, men der skal være plads til, at vi har det rart sammen.
 • Du skal trives med opgaver under stadig forandring
  I takt med gennemførelse af biocidforordningen, får Miljøstyrelsen godkendelsesansøgninger om nye produkttyper til vurdering, og det kræver både evne til nytænkning og mod på nye faglige udfordringer.
 • Du kan lide at samarbejde med kolleger med forskellig faglig baggrund
  Godkendelsesopgaverne løses sammen med sundheds- og miljøfaglige kolleger, jurister og administrative medarbejdere.
 • Du skriver godt på både dansk og engelsk og har også gerne administrativ erfaring
  Vores afgørelser skal være klare og letforståelige – også selvom emnet er kompliceret, samtidig skal de være i overensstemmelse med både biocidreglerne og forvaltningsretten.

Vi tilbyder  
En stilling i et team med dygtige kolleger og med samarbejdsrelationer til andre enheder i Miljøstyrelsen. Vi løser vores opgaver effektivt og til tiden. Vi har en flad struktur med kort vej mellem chef og medarbejdere, og et godt kollegaskab hvor vi hjælper hinanden. Stemningen er uhøjtidelig med en omgangstone, der er direkte og præget af både humor og respekt.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet vil være i Odense C, hvor vores hovedadresse er Tolderlundsvej 5.

Stillingerne kan være faste eller tidsbegrænsede til 2 år.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 20. oktober 2019.

Samtaler bliver holdt den 28. oktober 2019.

Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.

Du er velkommen til at kontakte kontorchef Charlotta Wallensten, telefon 22 67 83 04.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.