Enhedschef til Miljø og Biodiversitet i Landbrugsstyrelsen

  • G13 Climate action
  • G14 Life below water
  • G15 Life on land
  • Copenhagen, Denmark
  • 2019-10-20

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Har du flair for politikudvikling og har du stærke ledelsesmæssige kompetencer, der kan understøtte styrelsens arbejde med at realisere regeringens ambitiøse målsætninger indenfor miljø og klima? Så er du måske vores nye enhedschef.

I enheden er vi fagligt ansvarlig for miljøreguleringen af landbruget og opgaver i forbindelse med erhvervets klimapåvirkning. Vi skal fremme økologi, miljø og biodiversitet gennem tilskudsordninger og gennemførelsen af EU’s regler om krydsoverensstemmelse i Danmark. Derudover er vi ansvarlig for reguleringen af genmodificerede afgrøder (GMO) og opgaver i relation til styrelsens forskningsadministration.

I tæt samarbejde med en anden enhedschef får du det overordnede ansvar for at sikre fremdrift og kvalitet i enhedens mange komplekse og ofte politisk vanskelige sagsområder. Du vil indgå i et tæt samarbejde med en række andre enheder i Miljø- og Fødevareministeriet, ikke mindst departementet, og du bidrager til betjening af minister og departementschef i håndtering af sagerne på dit område. Vi arbejder aktivt med interessentinddragelse, hvorfor lyst og evne til at holde linjen varm til de eksterne aktører er central.

De konkrete sagsområder, som du løser i tæt samarbejde med din chefkollega, omfatter bl.a.:

  • fortsat udvikling af en målrettet reguleringsmodel for landbrugets kvælstofanvendelse indenfor rammerne af regeringens miljøgaranti og målsætning for nedbringelse af landbrugets klimapåvirkning.
  • udvikling af virkemidler, der kan nedbringe landbrugets påvirkning af det omgivende miljø.
  • Kvælstofregulering samt udmøntning i bekendtgørelser og vejledninger, herunder sikre en tæt kommunikation i værdikæden fra politikudvikling til sagsbehandling og fysisk kontrol på gødskningsområdet.
  • Klima og landbrug.

Du bliver en del af et chefteam, der har fælles ansvar for ledelse, både drift- og personaleledelse, og resultatskabelse i enheden. Ledelse sker i tæt samarbejde med ledelsesteamets 4 teamledere, hvor du får personaleansvar for to teamledere.

Vi ser god ledelse af både ledere og medarbejdere, som et fælles ansvar. Vi har derfor udarbejdet et ledelses- og medarbejdergrundlag, hvor vi sætter ord på de forventninger, vi har til hinanden og skaber klarhed over, hvad ledelsesopgaven er på alle niveauer, og hvordan vi hver især kan bidrage og spille hinanden gode.

Personaleledere, der motiverer og understøtter medarbejdernes udvikling

Du har en akademisk baggrund med fokus på kompleks opgaveløsning, planlægning, prioritering og eksekvering. Politisk tæft gennem erfaring fra en politisk ledet organisation. Blik for udvikling, herunder at understøtte udvikling af politiske initiativer og løsningsorienteret tilgang til politiske problemfelter.

Du motiverer, tager hånd om medarbejdernes udvikling og forstår at medarbejdertrivsel er nøglen til gode resultater. Du tager ansvar, har gennemslagskraft og en veludviklet evne til at samarbejde med interessenter og se potentialerne i forskellige faggrupper.

Hvis du har erfaring med at arbejde agilt og med Lean, gerne fra en offentlig arbejdsplads, er det en fordel. Vi er midt i en stor agil transformation, som betyder, at styrelsens støtteordninger og IT-understøttelse fremover vil blive konfigureret og designet i agile teams, der består af IT-udviklere, testere, forretningen og produktionsenhed. De forskellige teams løser opgaver fra krav til produktion. I arbejdet med Lean har vi fokus på driftsstyring og -ledelse, procesoptimering og løbende forbedringer.

Miljø og Biodiversitet i Landbrugsstyrelsen

I enheden arbejder vi mere bredt med miljø og biodiversitet, og vi har Danmarks mest spændende dobbeltrolle. Hos os mestrer vi balancen, når vi passer på vores natur og miljø, samtidig med at vi skaber vækst i nogle af vores vigtigste og ældste erhverv. Vi er knap 60 dygtige og engagerede medarbejdere i enheden. Nogle af os arbejder bedst i strømpesokker, mens andre har det bedre i stiletter. Og sådan skal det være, når arbejdsopgaverne spænder fra kompliceret it-udvikling til skarpe forhandlinger i Bruxelles. Hos os vil du opleve fart over feltet, når vi for eksempel lancerer en ny målrettet regulering eller nye støtteordninger.

Landbrugsstyrelsens hovedopgave er at administrere cirka 9 mia. kr. årligt i tilskud til primært landbrug samt forskning og udvikling, der fremmer vækst og grøn omstilling i landbrugserhvervet. Styrelsen administrerer flere end 100 tilskudsordninger. Mere end 80 pct. af de udbetalte tilskud kommer fra EU, mens resten finansieres af den danske stat.

Herudover regulerer styrelsen erhvervet ved at udvikle og implementere EU-ret, love og bekendtgørelser, som skal sikre rammerne for en konkurrencedygtig erhvervsudvikling på et bæredygtigt grundlag.

Vi har fokus på kunderne og skaber rammerne for et landbrug, der er blandt Europas bedste. Sammen arbejder vi på at gøre det nemt, enkelt og til tiden for vores kunder.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker på kontraktvilkår med aflønning i løngruppe 1 i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten”. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37.

Løn- og ansættelsesvilkår på kontrakt aftales individuelt efter forhandling med dig. Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, resultatløn og pensionsordning.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen. Tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Kontakt

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Louise Piester på tlf. +45 9359 7347.

Læs mere om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job.

Ansøgning

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis og eventuelle andre bilag online i vores rekrutteringssystem senest søndag den 20. oktober 2019 kl. 23.59. Er du tjenestemand, skal din ansøgning stiles til Dronningen.

Der kan eventuelt indgå personlighedstest som en del af rekrutteringsprocessen.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.