Fuldmægtig med landbrugs- eller naturvidenskabelig baggrund til arbejdet med tilskudsordninger i Landbrugsstyrelsen

  • G13 Climate action
  • G14 Life below water
  • G15 Life on land
  • Copenhagen, Denmark
  • 2019-10-20

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Vil du være med til at sætte skub i landbrugssektorens investering i teknologiske løsninger, der kan reducere miljø- og klimapåvirkningen? Kan du jonglere med mange opgaver på en gang og er du drevet af at gennemføre forandringer? Kender du til agile arbejdsmetoder, eller er du motiveret til at lære dem? Så er du måske vores nye fagkoordinator i EU & Erhverv. 

Udvikling og understøttelse af tilskudsordninger af høj kvalitet

Som fagkoordinator i EU & Erhvervs Team LDP-Landbrug sikrer du vidensopbygning i teamet og ensartet udvikling af tilskudsordninger, når dygtige kollegaer designer nye ordninger i vores agile teams. Du sikrer, at ordningerne opfylder de politiske målsætninger for fx miljø, dyrevelfærd eller økonomi, og at vi leverer kundeservice i top samtidig med at vi understøtter en effektiv forvaltning af høj kvalitet – nemt, enkelt og til tiden.

Dine opgaver spænder vidt og omhandler blandt andet:

  • forankring af viden om eksisterende tilskudsordninger f.eks. tilskud til modernisering af staldanlæg eller andre miljøteknologier
  • sparring og koordinering med styrelsens agile teams om nye ordninger
  • håndtering af faglige spørgsmål og afklaringer samt revision
  • generel landbrugsfaglig afklaring i samarbejde med universiteter og erhverv
  • informationsmøder med interessenter og brancheorganisationer

Du får en bred kontaktflade både internt til hele styrelsen, med især vores kollegaer i Augustenborg men også eksternt med departement og interessenter.

Overblik og fremdrift i komplekse problemstillinger  

Du har en relevant landbrugs- eller naturvidenskabelig kandidatgrad, interesse for dansk landbrug og kendskab til landbrugets udfordringer og udviklingspotentiale og har gerne IT-teknisk forståelse og blik for digitalisering af processer.

Du er analytisk stærk og glad for tal, udviklings- og resultatorienteret, har gode formuleringsevner både skriftligt og mundtligt, er god til at planlægge og prioritere dit arbejde, kan håndtere korte deadlines og afslutter det du starter. Du er desuden en udpræget holdspiller, der sætter pris på sparring med kollegaer og skaber et stærkt netværk både internt og eksternt.

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med projektledelse, departements- og ministerbetjening og har arbejdet i et ministerium, en styrelse eller fødevare-/landbrugssektoren.

På sigt kan du komme til at indgå i styrelsens agile teams, hvor vi arbejder tværfagligt med udvikling af de tilskudsordninger som skal implementeres.

EU& Erhverv – nytænkning og handlekraft

I EU & Erhverv er vi ca. 60 medarbejdere, der arbejder med at udvikle rammerne for det primære erhverv i Danmark med fokus på erhvervstilskud. Det gør vi gennem vores arbejde med EU-forvaltning, politikudvikling og design af tilskudsordninger. Herudover arbejder vi med minister-, departements- og direktionsbetjening samt lovbekendtgørelser, vejlednings- og ansøgningsmateriale. Vi samarbejder bredt i ministeriet med bl.a. IT-afdelingen, sagsbehandlingsenheden i Augustenborg og departementet samt eksternt med bl.a. relevante branche- og forskningsinstitutioner.

Enhedens fire teams arbejder med Det danske Landdistriktsprogram (LDP), økologipolitik, EU’s fælles markedsordninger, tilsyn med landbrugets fonde samt EU’s Landbrugsreform. EU & Erhverv har en række fagkoordinatorer allokeret i både enheden og agile teams.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med plads til grin og godt samarbejde på tværs. Vi har fokus på den enkelte medarbejders trivsel i et godt arbejdsklima med fleksible arbejdstider og imødekommenhed over for den enkelte medarbejders interesseområder og behov. Vores styrelse er præget af et stort engagement og en høj faglighed. Vi arbejder med LEAN og holder daglige tavlemøder i teamet

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som fuldmægtig i henhold til overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen i Nyropsgade i København.

Stillingen ønskes besat snarest muligt

Kontakt 

Hvis du vil vide mere om stillingen, så tøv ikke med at kontakte teamleder Ivan Vestergaard, tlf. +45 25 23 83 68.
Du kan læse om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk.

Ansøgning 

Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest søndag den 20. oktober 2019 kl. 23.59. Der kan indgå skrivetest i forbindelse med rekrutteringsforløbet.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.