Jurister og generalister (fuldmægtige/konsulenter) til Miljø- og Fødevareministeriets afdeling for Miljø

  • G13 Climate action
  • G14 Life below water
  • G15 Life on land
  • Copenhagen, Denmark
  • 2019-10-23

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Vil du være med til at løfte regeringens grønne dagsorden, og til at forme reguleringen på miljøområdet? Ser du dig selv som en del af et stærkt fagligt miljø, der arbejder helt tæt på de politiske beslutningsprocesser? Så er du måske én af vores nye kollegaer i Miljø- og Fødevareministeriets afdeling for Miljø.

Vi søger fagligt stærke jurister og generalister, der har lyst til at arbejde med politikudvikling og miljøregulering tæt på minister og Folketing. Vores arbejdsplads er præget af et højt tempo, og vores arbejdsfælleskaber består af dygtige og engagerede medarbejdere med forskellige fagligheder.

Vi har ledige stillinger i kontoret for Erhvervsregulering, som har ansvaret for miljøreguleringen af virksomheder, akvakultur og husdyrbrug og hvor kerneopgaven er at sikre hensynet til natur, miljø og menneskers levevilkår samtidig med, at vi skaber de bedst mulige rammer for erhvervene og i kontoret for Ressourcer og Forsyning, som blandt andet beskæftiger sig med fremme af cirkulær økonomi, håndtering af jordforurening, fremme af genbrug og genanvendelse af affald samt at sikre rent drikkevand.

Vi forventer, at du kan sætte hak ved:

  1. Stærke juridiske kompetencer. Du er uddannet cand.jur. og har et godt kendskab til miljøretten. Eller at du har stærke samfundsvidenskabelige kompetencer. Du er uddannet cand.scient.pol. eller tilsvarende
  2. God til at styre processer. Du er velstruktureret, bevarer overblikket og har godt styr på dine opgaver og processer
  3. Stærke samarbejdsevner. Du er opsøgende og god til at inddrage og samarbejde med kollegaer, styrelser, ministerier og organisationer. Du synes det er spændende at samarbejde med andre fagligheder for at finde politiske løsninger
  4. God formidler. Du er god til at formidle komplekse juridiske problemstillinger og løsningsmodeller. Og da dit arbejde både vil omfatte national og international miljøregulering, skal du kunne arbejde på både dansk og engelsk

Hvad kommer du især til at arbejde med?  
Du vil komme til at arbejde med en bred vifte af miljømæssige problemstillinger. Dit arbejde bliver udfordrende og udviklende med fokus på analyser, der skaber merværdi og angiver konkrete løsninger på samfundsmæssige aktuelle problemstillinger. Typiske arbejdsopgaver er betjening af minister og Folketing herunder udredninger samt udarbejdelse af lovforslag og bekendtgørelser.

Du vil indgå i et større netværk af jurister eller generalister i teamet, hvor der er gode muligheder for sparing og videndeling. Din arbejdsdag kan være omskiftelig i opgaver og karakter.

Husdyrteamet (jurist til besættelse 1. januar 2020):
I Husdyrteamet arbejder vi med reglerne for etablering og udvidelse af husdyrbrugets stalde, beholdere mv. Opgaven er løbende at reducere husdyrproduktionens påvirkning af natur og vandmiljø med kvælstof, fosfor og ammoniak samt at begrænse f.eks. lugtgener af hensyn til naboer. Vi har også fokus på regulering af husdyrproduktionens klimabelastning.

Akvakulturteamet (jurist/generalist til besættelse 1. december 2019)
I Akvakulturteamet arbejder vi med politikudvikling og regelarbejde på akvakulturområdet. Det er et område med stor politisk og offentlig bevågenhed. I øjeblikket foretages en grundig gennemgang af havbrugsområdet, der skal munde ud i en afrapportering til Folketinget og efterfølges af politiske drøftelser om den fremadrettede administration af området.

Producentansvar og emballage (jurist/generalist til besættelse 1. december 2019):
I team producentansvar og emballage arbejder vi med politikudvikling og regelarbejde i forbindelse med fremme af cirkulær økonomi på bl.a. plastik, og emballage. Det er et område med stor politisk bevågenhed og en række større direktivimplementeringsopgaver forude.

Affald og jord (generalist til besættelse 1. december 2019):
I team affald og jord arbejder vi bl.a. med cirkulær økonomi gennem bedre genanvendelse af en række typer affald samt politikudvikling og regelarbejde i forbindelse med jordforurening.
Stillingen har fokus på arbejdet med den nye nationale affaldsplan. Opgaven kræver, at der kan arbejdes på tværs af mange fagligheder og ministerier.

Løn og Ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil være som fuldmægtig eller specialkonsulent afhængig af dine kompetencer og erfaring og er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Stillingerne er på fuld tid.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er indtil videre departementet, Slotsholmsgade 12, København K. Du ansættes pr. 1. december 2019 eller pr. 1. januar 2020.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef i Ressourcer og Forsyning, Kristian Hovgaard Juul-Larsen på tlf. 2215 7745 eller kontorchef i Erhvervsregulering Isabelle Navarro Vinten på tlf. 5192 9390.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingerne online ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis fra bachelor- og kandidatuddannelse m.m. senest onsdag den 23. oktober 2019.

Du kan ved indsendelse af ansøgning m.v. klikke af hvilken eller hvilke stillinger, du har særlig præference for.

Samtaler forventes afholdt den 25. og 28. oktober 2019. Du vil få tilsendt en opgave aftenen inden samtalen, som du har en time til at løse.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.