Samfundsvidenskabelig praktikant til Velkomstteamet

 • G01 No poverty
 • G02 Zero hunger
 • G03 Good Health and Well Being
 • Copenhagen, Denmark
 • 1st December 2019

Website danskrodekors Røde Kors

Altid til stede

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation. I over 150 år har vi hjulpet nødlidende uden at skele til religion, etnicitet eller politisk overbevisning. I dag er vi ca. 34.000 frivillige alene i Danmark og har over 100 millioner støtter i hele verden. I 2016 fik Røde Kors doneret et Frivillighus, hvor frivillige fra hele landet mødes for at udvikle Røde Kors’ indsats for udsatte mennesker i Danmark og i verden.

Du bliver en del af Velkomstteamet, der bemander Frivillighuset. I Velkomstteamet er vi bindeleddet til resten af huset og hjælper folk videre med det ærinde, de har – om det er frivillige, der afvikler workshops, samarbejdspartnere på besøg eller sårbare, der har brug for vores hjælp. Vores team består af både frivillige og medarbejdere, fuldtidsansatte og studerende, så du bliver en del af et engageret, professionelt og mangfoldigt team, der alle arbejder på at gøre en forskel.

Dine opgaver

Din opgave bliver at udvikle og gennemføre en brugerundersøgelse, der skal kortlægge Røde Kors frivilliges behov og hvordan Frivillighuset bedst muligt dækker behovet. Undersøgelsen skal også give indsigt i kendskabet til Frivillighusets kerneydelser samt tilfredsheden i disse. Undersøgelsen skal bruges som strategisk afsæt til at videreudvikle og optimere Frivillighuset, og de behov vi nu og/eller fremover skal dække.

Afhængig af din studieretning kan følgende opgaveområder også indgå i praktikforløbet:

 • Monitorering og evaluering af intern og ekstern kommunikation, research og rekruttering af frivillige
 • Ansvarlig for nyhedsbrev
 • Produktion og udgivelse af artikler og videoer på vores frivilligplatform Mitrødekors.dk
 • Undervisning af folkeskoleklasser, der besøger Røde Kors

Derudover kommer du til at deltage i gennemførelsen af forskelligartede arrangementer, og vi forventer at du ikke er bange for at tage fat og løse rutinemæssige og praktiske opgaver.

Hvem er du?

 • Du er kandidatstuderende inden for fx antropologi, sociologi, pædagogik, statskundskab, sundhedsvidenskab eller lign.
 • Du tænker og arbejder analytisk og metodisk.
 • Du har erfaring med kvalitative og kvantitative metoder (fx survey og interview).
 • Du er en stærk formidler både på skrift og i tale.
 • Du har et højt humør og socialt engagement.
 • Og så kan du tænke kreativt, når vi skal udvikle koncepter til vores arrangementer og føre dem ud i livet.

Praktiske forhold

Praktikopholdet er ulønnet, 37 timer ugentligt men fleksibelt ift. studie. Vi giver frokosten.

Røde Kors stiller en arbejdsplads til rådighed med pc, printeradgang, evt. tjenestetelefon mv.

Praktikopholdet er tre til seks måneder i forårssemestret 2020 med tiltrædelse den 1. februar.

Ansøgningsfrist 1. december 2019.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål vedrørende stillingen, kan du kontakte Simon Durmus Kay, sikay@rodekors.dk. Tlf.: 45 9243 5678.

To apply for this job please visit drk.easycruit.com.