Teamleder til Team Data & Analyse i Fiskeristyrelsen

 • G13 Climate action
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Anywhere
 • 01/10/2020

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

Leder du efter en stilling, hvor du kan kombinere data og ledelse, og har du en baggrund, der gør dig i stand til at sikre sikker stabil drift samtidigt med strategisk udvikling?

Nu har du muligheden for at stå i spidsen for anvendelsen af data på fiskeriområdet til at sikre transparens, databaseret udvikling og korrekt regelefterlevelse af fiskeriet og bistå Fiskeristyrelsen med at sikre bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturerhvervet samt vandmiljøet i Danmark.

Fiskeristyrelsen kan allerede meget med data i dag, og har ambitioner om at kunne endnu mere. Vi søger nu en Teamleder til Data & Analyse, som kan stå i spidsen for at drive styrelsens indsats på dataområdet.

Teamet Data & Analyse

Styrelsen anvender data til at følge op på udmøntning af regler og lovgivning, vise udviklingen af fiskeriet og til at skabe så effektive og datadrevne arbejdsprocesser som muligt på tilskuds-og kontrolområdet. Vi anvender SAS platformen og redskaber til at samle, vise og analysere data. Modtagere spænder bredt fra medarbejdere i Fiskeristyrelsen, EU, departementer, Danmarks Statistik til fiskere selv, videnskabelige institutioner, miljøorganisationer mv.

Initiativer for at forbedre datakvalitet og anvende data endnu mere er et strategisk hovedområde i styrelsen. Vi har stort fokus på fortløbende at udvikle vores værktøjer til datadreven risikobaseret kontrol, og anvender i den sammenhæng avancerede redskaber til datavisning og analyse, heriblandt AI teknologi.

Som Teamleder vil du være ansvarlig for at sikre fortsat stabil drift og leverancer til omverdenen og være med til at realisere ambitionerne om at anvende data endnu mere og bedre til at understøtte forretningen og øvre samarbejdsparter. Du vil få ansvar for et team på syv medarbejdere med en stærk faglighed. Teamet er del af Kontoret for IT & Data, som har ansvar for Fiskeristyrelsens it-drift og udvikling. Fiskeristyrelsen anvender Statens IT, som vi har et dagligt og tæt samarbejde med.

Teamets hovedopgaver omhandler:

 • Statistik og dataleverancer til danske og udenlandske aktører og interessenter samt til ministeriet til udvikling af og opfølgning på fiskeripolicy
 • Udvikling og vedligeholdelse af værktøjer til databaserede analyser og risikovurderinger til fiskerikontrollen, herunder udvikling af automatiserede rapporter til hele styrelsen samt koncept og værktøjsudvikling for risikobaseret kontrol
 • Vedligehold og udvikling af styrelsens Datawarehouse og rapporteringsløsninger på SAS platformen  

Dit ansvar som teamleder

Arbejdsansvaret som teamleder indebærer:

 • Personale- og faglig ledelse af teamets medarbejdere
 • Indgå i kontorledelsen og være aktiv medspiller i det strategiske arbejde, heriblandt udarbejdelse af beslutningsoplæg i form af notater og præsentationer
 • Facilitering og projektledelse af samarbejde med forretningen og leverandører
 • Udarbejdelse af dataanalyser til understøttelse af politikudvikling og fiskerikontrol samt design og udvikling af automatiserede rapporter til internt og eksternt brug

Dine opgaver vil i et væsentligt omfang udføres i tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i de faglige enheder og vores departement. Der kommer til tider opgaver med kort deadline, så det er vigtigt, du kan være fleksibel og trives godt med at arbejde på flere opgaver på samme tid.  

I vores daglige arbejde tilskynder vi fleksibilitet, og hvor vi arbejder med en stor grad af uddelegering og frihed under ansvar.

Dit faste tjenestested vil være København. IT & DATA-kontoret har medarbejdere placeret i København og i Kolding, og du vil have medarbejdere placeret begge steder. Der må påregnes en vis rejseaktivitet, som aftales nærmere.

Vi søger en profil, som kan drive den samlede indsats og binde bro mellem forretning og dataeksperter

Stillingen er perfekt for dig, der er god til at skabe resultater ved at bygge bro mellem forretning og dataeksperter. Vi lægger vægt på følgende personlige og faglige kompetencer:

 • Du har en akademisk uddannelse eller lignende baggrund, er analytisk stærk og kan kommunikere klart både i tale og på skrift fx i form af notater og præsentationer.
 • Du trives med at stå i spidsen for et hold og har erfaring med at sikre fremdrift på projekter og indsatser ud fra strukturerede arbejdsmetoder.
 • Du er god til at samarbejde med forskellige typer mennesker og formår at anvende teamets styrker bedst muligt. Erfaring med ledelse enten i form af teamledelse, projektledelse eller programledelse er det en fordel, men ikke et krav.
 • Du forstår vigtigheden af at sætte kunders behov i centrum, facilitere afklarende processer og sikre samarbejde, der skaber gode løsninger.
 • Du har en god forståelse for at arbejde med data og analyse. Erfaring med fx forretningsudvikling, projektledelse af dataprojekter, facilitering af processer mv. er en fordel, ligesom konkret erfaring med databehandling og anvendelse af data samt faglig viden om SAS værktøjsporteføljen er en fordel men ikke et krav.
 • Kendskab til staten, herunder it-drift i staten og leverandørstyring af eksterne konsulenter er en fordel.  

Ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes besat den 1 december 2020.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Hvis du er akademiker, sker ansættelsen som chefkonsulent med personaleledelse.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V.

Ansøgning

Hvis ovenstående stilling har vakt din interesse, så send os gerne ansøgning, CV, eksamensbevis og eventuelle referencer snarest muligt og senest 1. oktober 2020 kl. 12.00. Vi glæder os til at høre fra dig.

Tryk på ”SØG STILLINGEN” nederst i jobopslaget for at sende din ansøgning.

Fiskeristyrelsen anvender test i forbindelse med ansættelsen. Vi forventer at holde 1. samtale i uge 41 og 2. samtale i uge 42

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef for IT & Data Lise A. Frandsen på mobil 72 18 57 82. For mere information, besøg venligst www.fiskeristyrelsen.dk.

Fiskeristyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge.

Fiskeristyrelsen er en styrelse under Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen beskæftiger ca. 250 medarbejdere og omfatter en central del, der består af en afdeling i København og en afdeling i Augustenborg, samt den regionale fiskerikontrol, der består af to inspektorater, et fiskeri moniteringscenter og tre fiskerikontrolskibe.  

To apply for this job please visit candidate.hr.