Impactful Jobs

Akademisk medarbejder til at arbejde med fødevarer og foder, Glostrup

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

Fødevarestyrelsen

Vil du være med på holdet, som bl.a. arbejder for at sikre høj fødevare- og fodersikkerhed, bekæmper bakterier, opklarer fødevarebårne sygdomsudbrud. Så har vi brug for dig.

Om stillingen
Stillingen er i Fødevarestyrelsens kontor for Foder- og Fødevaresikkerhed. Du vil komme til at indgå i flere tværfaglige teams sammen med bl.a. dyrlæger, biologer, jurister og agronomer, som i fællesskab løser enhedens opgaver.

Du bliver som udgangspunkt placeret i den sektion i kontoret, som arbejder med hygiejne i foder- og fødevarevirksomheder. Du vil bl.a. komme til at arbejde med temperaturer, rengøring og indretning af fødevarevirksomheder, særlige forhold for visse animalske fødevarer og nye trends i fødevarebranchen. Afhængig af dine kompetencer og din erfaring, vil du blive tovholder på et eller flere mere specifikke områder. Dine opgaver vil bl.a. omfatte udarbejdelse værktøjer til vores kontrollører og kunder, eksempelvis i form af vejledninger, minister- og departementsbetjening, kontakt til brancheorganisationer, bevarelse af henvendelser fra borger og bidrag til internationalt samarbejde. Strategisk har vi fokus på bl.a. bæredygtighed, troværdighed og brug af data som grundlag for vore beslutninger.

I Foder- og Fødevaresikkerhed er vi godt 35 medarbejdere. Fagligt er vi opdelt i tre sektioner – hygiejnesektionen, mikro-zoonosesektionen og fødevareberedskabsenheden.

Om dig
Vi ser gerne, at 
–    Du har relevant akademisk uddannelse, der giver solid viden om fødevare- og fodersikkerhed – det kan være som dyrlæge, fødevareingeniør, levnedsmiddelkandidat eller lignende.
–    Du har gerne et par års erfaring fra fødevareområdet og fra offentlig administration eller lignende, men den rigtige kandidat kan også være nyuddannet.
–    Kender du til muslinger og fisk er det en fordel, men ingen forudsætning. 
–    Du kommer med positiv energi, er initiativrig og nysgerrig og kan arbejde både selvstændigt og i teams. 
–    Du kan formulere dig klart og præcist – både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk. 
–    Du kan skabe overblik over komplekse problemstillinger ved at arbejde analytisk og resultatorienteret. 
–    Du har gode samarbejdsevner, trives i et af og til højt arbejdstempo, hvor fokus skifter og kan se sager fra flere vinkler. 
–    Du sætter pris på at samarbejde med og få inspiration fra forskellige faggrupper og hele organisationen.  

Hvornår skal du starte
Vi vil gerne have, at du tiltræder hurtigst muligt.

Løn og ansættelsesforhold
Du ansættes og aflønnes efter den gældende overenskomst for akademikere i staten mellem Finansministeriet og en række AC-organisationer. 

Ansøgning
Vi glæder os til at modtage din ansøgning, CV, kopi af eksamensbevis og evt. andet relevant materiale online i vores rekrutteringssystem på mfvm.dk/job senest den 22. oktober 2020. 

Hvis du vil vide mere
Er du velkommen til at ringe til sektionsleder for hygiejnegruppen Ulrich Pinstrup 72 27 67 13 eller tjekke vores hjemmeside www.fvst.dk.

Fødevarestyrelsen opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.