Impactful Jobs

Brænder du for at bygge bro mellem EU-støtte og Landbruget? Så er du måske en af vores nye kolleger i Jordbrugskontrol

 • G13 Climate action
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Augustenborg
 • 08/11/2020

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

Landbrugsstyrelsen

Har du lyst til en varieret arbejdsdag med mange forskellige opgaver? Kan du lide at rådgive om gode løsninger, og er du en problemknuser, der kan nå i mål til tiden? Så er du måske vores nye kollega i team Areal og projekt.

Faglig support til kontrol af EU-støtte
Vi sikrer, at landmændene får det korrekte EU-tilskud og sørger for, at landmænd, gartnerier, planteskoler og andre lever op til reglerne for de forskellige EU støtteordninger, der findes i Landbrugsstyrelsen. Som medarbejder i Team Areal og Projekt i Jordbrugskontrol vil du blive én af kontrollørernes vigtigste sparringspartnere. Du vil arbejde med det samlede kontrolsetup for de forskellige EU støtteordninger, herunder vil du, sammen med dine kollegaer, få ansvaret for kontrolinstrukser, udvikling, undervisning m.m. Du yder desuden løbende support, så vores nærmeste kolleger i de regionale afdelinger kan gennemføre den fysiske kontrol hos landmændene smidigt og effektivt, og vi kan udbetale EU-støtte til tiden.

Dine opgaver bliver derfor blandt andet at:

 • Udarbejde kontrolmateriale
 • Benytte dit faglige fundament til support, faglige afklaringer, undervisning, revisioner, kvalitetssikring m.m.
 • Have kontakt til vores samarbejdspartnere i styrelsen og vores kunder
 • Bidrage til at udvikle og teste vores IT-systemer

Du får en hverdag med mange samarbejdsflader i styrelsen i hele landet, hvor du vil være talerør for og til kontrollørerne i mange sammenhænge, Det giver dig stor faglig indsigt og gode muligheder for at udvikle dig og lære nyt. Og vigtigst af alt får du en hverdag, hvor vi har engagement, ambitioner og fart på, og hvor vi prioriterer, at det skal være sjovt at gå på arbejde.

Engageret og nysgerrig med erhvervsmæssig forståelse
Du har en kandidatgrad indenfor jordbrugsvidenskab eller tilsvarende, gerne suppleret med erfaring fra offentlige virksomheder og/eller Landbrugsorganisationer. Derudover tænker vi, at du har interesse for EU-regulering og implementering af EU-regler i virkeligheden, samt forståelse for Landbruget som erhverv. Der er også brug for dine gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner fx til udarbejdelse af instrukser og undervisning. Vi forestiller os, at du blandt andet har følgende personlige præferencer:

 • Bevæge dig på mange niveauer af fagligheden fra overblik til detaljen
 • Udpræget holdånd, hvor vidensdeling og sparring er en grundsten i din arbejdsform
 • Kunne kommunikere og skabe relationer med alle i styrelsen
 • Være åben, udadvendt og opsøgende
 • Løfte og følge opgaver til dørs

Velkommen til Jordbrugskontrol – vi mestrer balancen mellem kontrol og kundefokus
Jordbrugskontrol i Augustenborg består af ca. 80 engagerede medarbejdere fordelt på 4 teams. Vi prioriterer at være fagligt stærke og videndeler på kryds og tværs. Vi deltager f.eks. i faglige workshop/kurser. Vi er ansvarlige for at tilrettelægge og supervisere den fysiske kontrol med et mål om, at kontrollen gennemføres ensartet, effektiv og smidigt med mindst mulig belastning for landmændene. Selve den fysiske kontrol foregår i de 4 lokale afdelinger i Randers, Herning, Kolding og Ringsted/Odense.

Vi sørger for en grundig introduktion og oplæring i området, og du kan forvente enkelte rejsedage til København og de regionale afdelinger.

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat som fuldmægtig i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Der er mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner, og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3, 6440 Augustenborg.

Stillingerne, der er fuldtidsstillinger, ønskes besat pr. 1. januar 2021. 

Kontakt
Hvis du vil vide mere om Jordbrugskontrol og stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Karin Kjær på telefon 41892516, mail kakj@lbst.dk.

Du kan læse mere om Landbrugsstyrelsen på vores hjemmeside www.lbst.dk.

Ansøgning
Søg stillingerne ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest søndag den 8. november 2020.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 47 i Augustenborg.

 

 

 

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.