Impactful Jobs

Kysttekniker – naturgeograf/civilingeniør

  • G13 Climate action
  • G14 Life below water
  • G15 Life on land
  • Anywhere
  • 22/10/2020

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

Kystdirektoratet

Vejledning i risikohåndtering af de erosionsudsatte og oversvømmelsestruede kyster er en kerneopgave for Kystdirektoratet. Det kræver et indgående kendskab til monitering og analyse af kystprocesserne. Opgaven udføres i sammenhæng med udviklingsarbejde dels i Kystdirektoratets egne projekter dels i forbindelse med deltagelse i andre nationale samt internationale udviklingsprojekter og samarbejder.

Om opgaverne 
I øjeblikket arbejder vi med at få en endnu dybere forståelse for kystdynamikker gennem Interreg projektet Building with Nature. I projektet foretager vi analyser med udgangspunkt i forskellige former for data, terrestrisk opmåling, opmåling med multibeam, drone/fly baseret fotogrammetri/lidar og satellitfotos. Vi tager udgangspunkt i Source, Pathway, Receptor (SPR) konceptet for at kunne formidle viden ud fra de naturlige processer.

Som vores nye kollega skal du arbejde med at analysere forskellige moniteringsteknikkers potentialer og afprøve nogle af dem i praksis gennem analyser af kystdynamikker på forskellige sites i Danmark. Resultaterne føder ind i guidelines til design af kystbeskyttelse ud fra kystsystemet, målsætninger og monitering.

Desuden forventer vi, at du kan bidrage med ideer til nye projekter, der kan medvirke til at effektivisere kystbeskyttelsesindsatsen og vores generelle forståelse af kystdynamikken i øvrigt. Du vil også få mulighed for at arbejde med på disse projekter. 

Du bliver en del af Team Kyst og Klima, der blandt andet arbejder med at optimere sandfodringsindsatsen på den jyske vestkyst, hvor der årligt sandfodres med 3,6 mio. m3.

Om dig 
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være naturgeograf/geograf med specialisering i kystmorfologi eller civilingeniør med specialisering i kysthydraulik og havnebygning/offshore konstruktioner. Vi forventer, at du har et velfunderet teoretisk grundlag for at kunne overskue og analysere kystdynamikken i kystzonen. Det betyder, at du er på hjemmebane i forhold til blandt andet kystmorfologiske analyser, moniteringsteknikker samt gis-analyser. Du kommunikerer godt på dansk, såvel mundtligt som skriftligt.

Vi lægger vægt på, at du er innovativ og kan medvirke ved udvikling af ny viden på det kysttekniske område. 

Vi tilbyder 
Du bliver en del af et engageret og ambitiøst team af kystteknikere, der rummer forskellige faglige baggrunde inden for ingeniør- og naturvidenskab. Teamet arbejder med vidensopbygning inden for håndtering af konsekvenserne af erosion og oversvømmelse samt følger af klimaforandringerne, og udvikling af værktøjer til helhedsorienteret planlægning i kystzonen. Der arbejdes i øjeblikket bl.a. på interreg-projekterne Building with Nature og C5a samt en række nationale projekter.

Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) med mulighed for tillæg afhængig af kvalifikationer. 

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig.  

Yderligere oplysninger  
Kontakt kystteknisk chef Per Sørensen på telefon 2149 7743 eller områdechef for ”Vejledning – Klima og Kystbeskyttelse” Ane Høiberg Nielsen på telefon 9133 8430.    

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den
22. oktober 2020.

Rekrutteringsforløb  
Samtaler gennemføres i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig den 29. oktober 2020. Der indgår en case-opgave i forbindelse med samtaler.      

Tiltrædelse 1. december 2020.

;

Vejledning i risikohåndtering af de erosionsudsatte og oversvømmelsestruede kyster er en kerneopgave for Kystdirektoratet. Det kræver et indgående kendskab til monitering og analyse af kystprocesserne. Opgaven udføres i sammenhæng med udviklingsarbejde dels i Kystdirektoratets egne projekter dels i forbindelse med deltagelse i andre nationale samt internationale udviklingsprojekter og samarbejder.

Om opgaverne 
I øjeblikket arbejder vi med at få en endnu dybere forståelse for kystdynamikker gennem Interreg projektet Building with Nature. I projektet foretager vi analyser med udgangspunkt i forskellige former for data, terrestrisk opmåling, opmåling med multibeam, drone/fly baseret fotogrammetri/lidar og satellitfotos. Vi tager udgangspunkt i Source, Pathway, Receptor (SPR) konceptet for at kunne formidle viden ud fra de naturlige processer.

Som vores nye kollega skal du arbejde med at analysere forskellige moniteringsteknikkers potentialer og afprøve nogle af dem i praksis gennem analyser af kystdynamikker på forskellige sites i Danmark. Resultaterne føder ind i guidelines til design af kystbeskyttelse ud fra kystsystemet, målsætninger og monitering.

Desuden forventer vi, at du kan bidrage med ideer til nye projekter, der kan medvirke til at effektivisere kystbeskyttelsesindsatsen og vores generelle forståelse af kystdynamikken i øvrigt. Du vil også få mulighed for at arbejde med på disse projekter. 

Du bliver en del af Team Kyst og Klima, der blandt andet arbejder med at optimere sandfodringsindsatsen på den jyske vestkyst, hvor der årligt sandfodres med 3,6 mio. m3.

Om dig 
Din uddannelsesmæssige baggrund kan være naturgeograf/geograf med specialisering i kystmorfologi eller civilingeniør med specialisering i kysthydraulik og havnebygning/offshore konstruktioner. Vi forventer, at du har et velfunderet teoretisk grundlag for at kunne overskue og analysere kystdynamikken i kystzonen. Det betyder, at du er på hjemmebane i forhold til blandt andet kystmorfologiske analyser, moniteringsteknikker samt gis-analyser. Du kommunikerer godt på dansk, såvel mundtligt som skriftligt.

Vi lægger vægt på, at du er innovativ og kan medvirke ved udvikling af ny viden på det kysttekniske område. 

Vi tilbyder 
Du bliver en del af et engageret og ambitiøst team af kystteknikere, der rummer forskellige faglige baggrunde inden for ingeniør- og naturvidenskab. Teamet arbejder med vidensopbygning inden for håndtering af konsekvenserne af erosion og oversvømmelse samt følger af klimaforandringerne, og udvikling af værktøjer til helhedsorienteret planlægning i kystzonen. Der arbejdes i øjeblikket bl.a. på interreg-projekterne Building with Nature og C5a samt en række nationale projekter.

Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten) med mulighed for tillæg afhængig af kvalifikationer. 

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner med arbejdssted i Kystdirektoratet i Lemvig.  

Yderligere oplysninger  
Kontakt kystteknisk chef Per Sørensen på telefon 2149 7743 eller områdechef for ”Vejledning – Klima og Kystbeskyttelse” Ane Høiberg Nielsen på telefon 9133 8430.    

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den
22. oktober 2020.

Rekrutteringsforløb  
Samtaler gennemføres i Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig den 29. oktober 2020. Der indgår en case-opgave i forbindelse med samtaler.      

Tiltrædelse 1. december 2020.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.