Impactful Jobs

Sekretariatschef til Naturstyrelsen, Randbøl

 • G13 Climate action
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Randbøl
 • 01/11/2020

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

Naturstyrelsen

Er du en synlig leder? Har du et skarpt blik for udvikling af organisationen? Kan du sikre, at strategier og planer omsættes til holdbare resultater? Sørger du for effektive processer? Er du god til at skabe og fastholde relationer? Har du statslig erfaring? Så har vi måske jobbet!

Naturstyrelsen søger en ambitiøs, driftssikker og udviklingsorienteret sekretariatschef til hovedkontoret i Randbøl, som samtidig kan sikre den daglige drift.

Opgaver og organisering
Sekretariatet omfatter 4 teams: direktionssekretariat, presse og kommunikation, HR og service samt Jura.
De 4 teams ledes af teamledere, som har både det faglige og personalemæssige ansvar, og teamlederne refererer til sekretariatschefen. Sekretariatet har i alt ca. 30 medarbejdere, hvoraf  3 medarbejdere er fysisk placeret i Kystdirektoratet i Lemvig.

Sekretariatet er ansvarlig for en række større strategiske og organisatoriske opgaver, herunder udvikling og implementering af kommunikationsstrategi, implementering af en ny strategi for rekruttering og kompetenceudvikling, sikring af høj kvalitet og rettidighed i ministerbetjeningen, optimering af driften på køb-, salg og udleje af fast ejendom og driftssikker og korrekt administration af GDPR reglerne. En væsentlig opgave for sekretariatschefen er sparring med direktion og chefkolleger særligt om strategiske, organisatoriske og personalemæssige forhold.

Mange af sekretariatets opgaver løses i et tæt samarbejde med Naturstyrelsens øvrige stabsfunktioner Økonomi, Driftscenter, Natur og IT samt Kystdirektoratet og de 16 enheder, og som sekretariatschef har du endvidere en stor berøringsflade med departementet og de øvrige styrelser i Miljø- og Fødevareministeriet.

Din profil
Du er godt rustet til jobbet, hvis du har:

 • Statslig erfaring fra styrelse og/eller departement og et godt kendskab til HR området.
 • En tilgang til personaleledelse, der fokuserer på motivation, resultatskabelse og udvikling.
 • Erfaring med eller lyst til ledelse af ledere.
 • Lyst og vilje til at sikre prioritering, planlægning og implementering af opgaverne samt erfaring med projektledelse.
 • Ansvarsfølelse, gennemslagskraft og en veludviklet evne til at samarbejde.
 • Godt kendskab til offentlig forvaltning og erfaring med arbejdsvilkår i en politisk ledet organisation.
 • Erfaring med intern kommenikation, interessenthåndtering og pressehåndtering.
 • En relevant akademisk uddannelse.

Som chef i Naturstyrelsen skal du være optaget af at udvikle dig som leder og være nysgerrig på at levere ledelse med gennemslagskraft i organisationen. Ledelsen arbejder til stadighed på at udvikle organisationen og fastsætte styrelsens mål og faglige ambition parallelt med imødekommelse af de politiske ønsker samt de faglige, administrative og organisatoriske prioriteringsbehov.

Vi lægger desuden vægt på at rekruttere kompetente personaleledere, der evner at motivere og tage hånd om medarbejdernes udvikling, og som forstår, at medarbejdertrivsel er nøglen til gode resultater.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten” med en grundløn efter løngruppe 1 indenfor intervallet kr. 574.890 – kr. 635.183 i aktuelt niveau. Herudover vil der være mulighed for at aftale individuelle tillæg. Ansættelsen vil som udgangspunkt ske på åremålsvilkår. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37.

Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner. Sker ansættelse som tjenestemand er ansættelsesområdet Naturstyrelsen.

Tjenestestedet er Naturstyrelsen, Førstballevej 2, 7183 Randbøl.

Tiltrædelse forventes 1. januar 2021 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte direktør Peter Ilsøe på
tlf. 2320 7242.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning og CV senest den 1. november 2020. 1. samtaler forventes at blive afholdt d. 13. november 2020 og 2. samtaler d. 20. november 2020.

Kandidater der går videre til 2. samtale vil skulle gennemføre en forudgående personlighedstest udfyldt online.

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Hendes Majestæt, Dronningen.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.