Impactful Jobs

Tekniker til vandmiljøovervågning

 • G13 Climate action
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Faaborg

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen

Har du erfaring med miljøovervågning og feltarbejde? Trives du med at løse opgaver med en høj grad af selvstændighed – samt af og til lange dage i felten? Så er det måske dig, vi søger!

Vi søger en tekniker til Miljøstyrelsens vandmiljøovervågning på Fyn. Miljøstyrelsen Fyn udfører overvågningsopgaver i forhold til blandt andet vandløb, søer, kystvande og grundvand. Vi har brug for en kollega, som er villig til i bred forstand at påtage sig opgaver inden for vandmiljøovervågningen.

Dine arbejdsopgaver
Vores nye kollega skal være praktisk anlagt, og være i stand til at arbejde effektivt i såvel teamsammenhæng som selvstændigt. Der vil indgå en del feltarbejde, og især i sommerhalvåret må der påregnes en vis travlhed.

Konkret kan opgaverne bl.a. bestå i:

 • Deltagelse i marine overvågningsopgaver.
 • Måling af vandføring i vandløb.
 • Tilsyn med og registrering af data fra målestationer.
 • Rengøring, kalibrering og vedligehold af udstyr.
 • Databehandling, herunder kvalitetssikring af overvågningsdata.
 • Prøvetagning af grundvand, på søer og i vandløb.

Din profil
Du skal kunne kommunikere med lodsejere, besidde gode samarbejdsevner, være fleksibel og udvise ansvarlighed i opgavevaretagelsen. Du skal være resultatorienteret og fokuseret på at skabe fremdrift i opgaverne, så de kan gennemføres til rette tid og i rette kvalitet. Som person er du robust og i stand til at håndtere en travl og til tider omskiftelig arbejdsdag. Du skal være villig til løbende at udvikle dine kompetencer ved deltagelse i kurser mv.

Vi ser gerne, at du har:

 • Relevant miljøteknisk uddannelse.
 • Erfaring med praktisk feltarbejde inden for miljøområdet, herunder bådsejlads.
 • Kendskab til biologi og kemi i vandmiljø.
 • Flair for at håndtere måleinstrumenter og gode IT-kundskaber.
 • Interesse for og erfaring med implementering af ny teknologi i overvågningen.
 • Kørekort og gerne trailerkort og er rutineret chauffør.

Da arbejdet vil omfatte meget feltarbejde vil en vis grad af fysisk robusthed være en fordel.

Vi tilbyder
Masser af natur og spændende opgaver. Du vil blive en del af et fagligt stærkt overvågningsteam. Ud over vandmiljøovervågningen løser Miljøstyrelsen Fyn tillige opgaver inden for vandplanlægning, naturplanlægning og –overvågning.

I alt er vi ca. 30 medarbejdere, der holder til i naturskønne omgivelser i Sollerup ved Faaborg. Vi arbejder tæt sammen med styrelsens øvrige enheder, andre myndigheder, universiteter samt eksterne interessenter.

Vi har en uformel omgangstone og et godt samarbejdsklima, hvor vi sætter frihed under ansvar højt. Du vil naturligvis blive tilbudt den fornødne kompetenceudvikling i forhold til arbejdsopgaverne, blandt andet gennem sidemandsoplæring og kurser.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) eller den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 (LC/C010 – fællesoverens-
komsten) samt tilhørende organisationsaftale for jordbrugsteknologer/jordbrugsteknikere i staten samt forsøgsteknikere ved Aarhus Universitet.

Ansættelsesstedet er Miljøstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, Sollerup, 5600 Faaborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos kontorchef Harley Bundgaard Madsen på tlf. 7254 3509 eller funktionsleder Nils T. Daell Kristensen på tlf. 7254 3504.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, eksamensbevis m.m. senest
den 21. oktober 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 44.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.