Miljø-økonom til COWI Economics

 • G09 Industry, innovation and infrastructure
 • G11 Sustainable Cities and Communities
 • Lyngby/Aarhus
 • October 29, 2018

Website cowi COWI

LEADING CONSULTING GROUP WITH A 360° APPROACH

Har du lyst til at blive en del af vores dynamiske konsulentmiljø og arbejde med økonomiske analyser på miljøområdet nationalt og internationalt? Så er er dette job noget for dig.

Vi søger en miljøøkonom, gerne med et par års erfaring, som er stærk til statistik og dataanalyse, til vores mange miljøprojekter. Det er en fordel, hvis du også har erfaring fra energiområdet, da disse emner tit er tæt beslægtede. Derudover skal du være stærk til værdisætning og interessere dig for den miljøøkonomiske dagsorden internationalt og nationalt.

Economics sektionen i COWI er et af Danmarks stærkeste økonommiljøer inden for bl.a. transport, byudvikling, energi, og miljø. Vi arbejder med data analytics, samfundsøkonomiske analyser, og markedsanalyser i både ind- og udland. Vores afdeling, Economics & Management, i Lyngby består af omkring 70 konsulenter, der i et tværfagligt miljø rådgiver især for ministerier, styrelser, private virksomheder, kommuner, EU og Verdensbanken. Derudover understøtter vi COWIs ingeniørfaglige discipliner inden for energi, transport, byudvikling samt vand, miljø og klima.

Som økonom i Economics får du mulighed for at udvikle dig fagligt gennem mange forskellige projekter i multidisciplinære teams i en international virksomhed, og du vil med tiden få mulighed for at udvikle dig til projektleder. Du bliver del af en afdeling, der gennemfører analyser i tæt samarbejde med COWIs øvrige tekniske fagekspertise. Det er blandt andet dette samspil, der gør, at vi kan løse store og komplekse opgaver for vores danske og internationale kunder.

FAGLIGT VELFUNDERET

Du har en relevant uddannelse som f.eks. cand.polit., cand.oecon., cand.scient.oecon. eller lignende. Ligeledes har du erfaring med miljøøkonomi, samfundsøkonomiske analyser, værdisætning, økonomiske styringsinstrumenter og samspillet mellem miljø og makroøkonomiske forhold såsom vækst og beskæftigelse. Du har relevant erfaring fra tidligere arbejde i konsulentbranchen eller centraladministrationen, studiejob, PhD, brancheorganisationer eller lignende.

Du har arbejdet med forskellige værdisætningsmetoder og herigennem anvendt dine statistiske evner i databearbejdningen. Desuden holder du dig ajour med den miljøøkonomfaglige udvikling og du er god til at formidle de økonomiske resultater og gøre dig forståelig overfor andre faggrupper.

Desuden kan du nikke genkendende til følgende udsagn:

 • Du er selvstændig og initiativrig
 • Du bevarer overblikket og er god til at arbejde op mod deadlines
 • Du er resultatorienteret
 • Kan bidrage til at udvikle fagområdet bl.a. ved at skaffe nye opgaver og være i dialog med kunder, netværk og forskerinstitutioner
 • Du er god til at skabe relationer og samarbejde på tværs af discipliner.

Endvidere er du:

 • Metodestærk og fagligt dygtig inden for dit fagfelt
 • God til at samarbejde og har flair for at kunne begå dig med et bredt fagligt felt
 • Tryg ved at være drivkraften i en proces og god til at formidle dit budskab skriftligt og mundtligt
 • God til at omsætte din viden til praksis, så den matcher kundernes behov.

COWI SOM ARBEJDSPLADS

Vi tilbyder et spændende job, hvor vi lægger vægt på personligt engagement, ansvarlighed og selvstændighed i alt, hvad vi foretager os.

Du kommer til at indgå i et åbent og uformelt arbejdsmiljø med gode ansættelsesforhold, helbredssikring og fleksible personalegoder. Vi har et godt socialt miljø, hvor vi arbejder udviklingsorienteret, og hvor sparring og videndeling er væsentlige elementer.

Du får også rig mulighed for at påvirke din egen arbejdssituation og udviklingsmuligheder.

To apply for this job please visit www.cowi.com.