Programleder til affaldsområdet

 • G11 Sustainable Cities and Communities
 • G12 Responsible consumption and production
 • Copenhagen, Denmark
 • February 24, 2019
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning søger en dygtig og erfaren programleder, der kan stå i spidsen for enhedens arbejde med realiseringen af vores ambitiøse ressource- og affaldsplan, hvor københavnerne i 2024 skal genanvende 70 % af affaldet. Du vil blive en del af Affald og Genbrug, som er en enhed under Byens Drift. Vi har ansvaret for behandling af husholdningsaffald, herunder udbud af behandlingsopgaver, kontraktstyring, kundevejledning, kundedata, kommunikation og andre driftsrelaterede opgaver. Vi samarbejder desuden om indsamling af husholdningsaffald med Amager Ressource Center. Kort sagt har vi ansvaret for, at borgerne i København får indsamlet og behandlet deres husholdningsaffald og at borgerne får en god serviceoplevelse.  
Vi er en driftsorganisation med en mangfoldig flok af medarbejdere med forskellig uddannelse og baggrund, men vi er bundet sammen af opgaverne, som vi brænder for. Vi er en arbejdsplads, der er præget af godt socialt sammenhold med plads til humor, og stor indflydelse på opgaverne og deres løsning. Der er desuden gode muligheder for personlig og faglig kompetenceudvikling.
Om jobbet
Du vil få et spændende og udfordrende job i en stor og dynamisk organisation med en ambitiøs dagsorden på affaldsområdet.
Som programleder kræves en stærk affaldsfaglig profil til at kunne varetage den faglige ledelse af et team af projektledere, der p.t. består af tre erfarne medarbejdere og en vakant stilling (opnormering). Forventningen er, at teamet vokser i takt med, at realiseringen af ressource- og affaldsplanen kræver flere ressourcer.
Projektteamet arbejder hovedsageligt med forskellige projekter og initiativer, der skal sikre målopfyldelse i den nye Ressource- og Affaldsplan, hvor vi gennem innovation, dialog og god projektledelse skal udvikle og idriftsætte ordninger, der er med til at sikre, at vi når i mål med en genanvendelsesprocent på 70 % i 2024.
Udover, at du varetager den overordnede programledelse af enhedens projekter indenfor ressource- og affaldsplanen, vil du også have projektledelsen på egne konkrete projekter. Din rolle vil indebære en høj grad af koordinering med de øvrige teams i vores enhed, da projekterne vil have stor indflydelse på deres arbejdsopgaver. Derudover vil du indtage en koordinerende rolle til Amager Ressource Center og de andre aktører i forvaltningen, der beskæftiger sig med de øvrige projekter knyttet til ressource- og affaldsplanen. Du vil desuden indgå i et tæt samarbejde med kollegaer i Byens Udvikling, som er det serviceområde i Teknik- og Miljøforvaltningen, der har det overordnede ansvar for at vi når målene i planen
Om dig
Vi forventer, at du har erfaring med program- og projektledelse i en større organisation. Du har ledet og udviklet en gruppe medarbejdere og kan dokumentere, at du kan skabe resultater gennem andre. Du har vist, at du kan skabe rammerne for et velfungerende samarbejde i en gruppe og kan etablere et godt samarbejde på tværs af organisatoriske skel. Du trives i en politisk styret organisation og kan navigere i en hverdag med skiftende dagsordner.
Vi forventer derudover, at du
 • har et indgående kendskab til affaldsområdet og driftsforhold i affaldsbranchen
 • er god til at følge op på og dokumentere fremdriften i projekterne
 • er analytisk stærk
 • evner at formidle komplekse emner til forskellige målgrupper
 • har en relevant akademisk uddannelse, gerne suppleret med en projektlederuddannelse
Som person lægger vi især vægt på, at du
 • har en høj grad af personlig integritet og gennemslagskraft
 • har gode samarbejdsevner
 • er pragmatisk og praktisk orienteret i din opgaveløsning
 • har humor og en loyal og positiv tilgang til opgaveløsningen
Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelse er efter gældende overenskomst og i øvrigt efter forhandling med den faglige organisation. Vi har 37-timers arbejdsuge inklusive frokost og vi har flekstid. Ansættelsesstedet er Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Drift, Affald og Genbrug på Islands Brygge. Vi forventer tiltrædelse den 1. maj 2019 eller tidligere om muligt.
Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte specialkonsulent Anna Louise Møller på 2167 6052 eller enhedschef Marcus Müller på 5137 1501.
Medsend motiveret ansøgning, CV og anden relevant dokumentation, herunder referenceliste.
Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 24. februar 2019. 
Vi forventer at holde samtaler i uge 10 og 11.
Om Teknik- og Miljøforvaltningen 
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.

To apply for this job please visit www.kk.dk.