Studentermedhjælper søges til spændende opgaver i Miljøstyrelsens HR

  • G12 Responsible consumption and production
  • G14 Life below water
  • G15 Life on land
  • Odense, Denmark
  • April 22, 2019

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Miljøstyrelsen søger 1 studentermedhjælper til Miljøstyrelsens HR-funktion. Din opgave bliver at understøtte arbejdet med HR og lønsumsstyring.  
Om Miljøstyrelsen 
Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.
Studenterjob i enheden for Organisation & Digitalisering  
HR er en del af Organisation og Digitalisering (O&D), som er placeret i Center for Stab. Vi har til opgave at servicere enhederne på tværs af Miljøstyrelsen med HR-relaterede opgaver. Det er alt fra rekrutteringer, HR-analyser, ledelsesinformation og sagsfremstillinger til direktionen til mindre administrative opgaver, der sikrer den daglige drift.
Du vil blive tilknyttet HR-teamet, og vi har brug for din hjælp til at understøtte arbejdsgangene i HR. Det kan for eksempel være underliggende arbejde til større analyse- og driftsopgaver (lønsumsstyring, refusionsopfølgning, tidsregistrering m.m.), kvalitetssikring af data, samt journalisering og mere praktiske kontoropgaver.

Din Profil  
Du er en ambitiøs samfundsvidenskabelig studerende med mindst 1 år tilbage af din uddannelse, og ser det som en spændende udfordring at arbejde med HR og økonomistyring. Det er en forudsætning, at du har kendskab til og interesse for at arbejde med Excel.
Du er systematisk og grundig og har ikke noget imod at tage udfordringer til dig. Du arbejder selvstændigt og samarbejdsorienteret med fokus på at finde løsninger. Du er fokuseret på overholdelse af deadlines. Du har mod på at få et fagligt og praktisk indspark til studierne, og du trives godt i et til tider travlt, men uhøjtideligt arbejdsmiljø.
Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er gennemsnitligt 15 timer om ugen, og vi vil gerne, at du starter hurtigst muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).

Ansættelsesstedet er Miljøstyrelsen på Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C, som er under renovation. Du vil indtil videre skulle arbejde på Englandsgade 25, 5000 Odense C i Miljøstyrelsens midlertidige domicil.

Yderligere oplysninger  
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte AC fuldmægtig Mette Louise Nørremark på tlf. 51 19 86 43.
Sådan søger du stillingen  
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV og studiebevis senest den 22. april 2019. Vi planlægger at holde samtaler den 29. april 2019.
Du kan læse om Miljøstyrelsen på www.mst.dk.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.