Enhedssekretær søges til Miljøstyrelsens enhed for Landskab og Skov

 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Odense, Denmark
 • April 28, 2019

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet og den danske myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til beskyttelse og benyttelse.
Miljøstyrelsen er landsdækkende, og den har ca. 900 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 440 arbejdspladser flytter nu til Odense. Vi skal opbygge en helt ny organisation, der bygger på et stærkt fundament fra den nuværende styrelse, og hvor nye medarbejdere blander sig med erfarne medarbejdere. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er én af statens bedste og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne, ører og hænder på natur og miljø i Danmark.
Opgaver i enheden og organisering  
Landskab og Skov er en enhed på ca. 40 medarbejdere, heraf ca. 10 studenter, en funktionsleder og to kontorchefer samt en enhedssekretær. Vi har ansvaret for at administrere og håndhæve en række regelsæt, der knytter sig beskyttelsen af landskab, natur, miljø og skov. Som eksempel kan nævnes miljøvurderingsloven, skovloven, naturbeskyttelseslovens regler om beskyttelse af det åbne land og fredningsområdet, regler for handel med truede dyr og EU’s tømmerforordning. Vi har et tæt samarbejde med kolleger i andre dele af Miljøstyrelsen, med Miljø- og Fødevareministeriets departement samt med andre offentlige myndigheder, organisationer og private aktører.
Vi søger specifikt en kollega til disse opgaver  
Vi søger en enhedssekretær, som cirka halvdelen af arbejdstiden kan løse egne opgaver i forbindelse med tilladelser til import af træ og træprodukter og resten af tiden kan agere omsorgsfuld blæksprutte for den samlede enhed samt varetage administrative opgaver for hele kontoret, f.eks. bistå med bestilling af rejser, rejseafregninger, mindre budgetstyringsopgaver, booking af møder, ferieplanlægning mv.
Kvalifikationer  
 • Serviceminded og struktureret
 • Gerne erfaring fra lignende stilling og erfaring med administrativt arbejde
 • Engelskkundskaber
 • Fleksibel
Vi forventer, du:
 • Besidder gode IT kompetencer og er lærenem i forhold til IT-systemer
 • Har forståelse for regnskab
 • Er god til retskrivning og omhyggelig i opgaveløsningen
 • Har evne og lyst til at samarbejde og kommunikere med mange mennesker indenfor og udenfor styrelsen
 • Er uddannet kontorassistent el. lign.
Vi forventer desuden, at du er initiativrig, positiv, dynamisk og arbejdsom. Du trives med mange opgaver, og kan håndtere korte tidsfrister uden at det går ud over humøret eller serviceniveauet.
Løn og ansættelsesvilkår  
Tjenestestedet vil være i Odense C, hvor vi pt. er delt på tre lokationer.
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område samt tilhørende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK).
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.
Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Rikke Reumert Schaltz på tlf. 91 32 95 33 eller kontorchef Lisbet Ølgaard på tlf. 22 82 50 89.
Sådan søger du stillingen  
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest søndag 28.04.2019.
Vi planlægger at holde samtaler den 08.05.2019.
Du kan forud for en evt. samtale blive bedt om at udfylde test og/eller forberede en case.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.