Teamleder, der kan motivere og understøtte sine medarbejdere

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Har du lyst til at arbejde med tilskudsordninger, hvor der er fokus på grøn og økonomisk bæredygtighed til gavn for fødevareerhvervet? Motiveres du af ledelse og udvikling af dine medarbejdere? Og ønsker du at sikre kunden en hurtig og korrekt sagsbehandling? Så er stillingen som teamleder for Team Grønt Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) i Augustenborg formentlig lige noget for dig!
GUDP er en erhvervsstøtteordning, der årligt uddeler ca. 200 mio. kr. til projekter, der bidrager til grøn omstilling i den danske fødevaresektor samtidig med, at der sikres fortsat vækst og arbejdspladser i Danmark. Der gives tilskud til en lang række af forskellige typer af projekter bredt indenfor den danske fødevaresektor og på tværs af værdikæden. GUDP spænder derfor vidt og dækker over både fiskeri og akvakultur, husdyr, planter og forarbejdning, ligesom der gives tilskud til såvel primærproducenter, forarbejdningsleddet som afsætningsleddet.
Teamleder for et team, der brænder for sine opgaver 
Du får en vigtig rolle i at fortsætte opbygningen og udvikling af teamet, både fagligt og socialt. Teamet har igennem de sidste to år fået opbygget et solidt fundament med en høj faglighed og godt samarbejde, der er en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen, samtidig er der et stort fokus på at udvikle såvel opgaveløsningen, som den enkelte medarbejder. Du får ansvar for:
  • 10 medarbejdere
  • samarbejde med sekretariatsdelen i Miljøstyrelsen
  • fortsat høj faglighed
  • fokus på procesoptimeringer
  • udvikling af teamet
  • aktiv deltagelse i ledergruppen
Der er mange forskelligartede opgaver som leder af Team GUDP og vi kan love dig, at du aldrig keder dig. Teamet er præget af godt samarbejde både internt i teamet men også på tværs af sekretariatet, der også består af 3 medarbejdere og en sekretariatschef, som organisatorisk er placeret i Miljøstyrelsen i Odense. Teamet arbejder selvstændigt og medvirker aktivt til den løbende udvikling og forbedring. Der er en fri omgangstone og humor er en vigtig del af hverdagen.
Du får et alsidigt job i en foranderlig hverdag, hvor dine kompetencer kontinuerligt sættes i spil. Vi lægger vægt på lederudvikling, god ledelse på alle niveauer og tilbyder et kollegialt ledernetværk både i Augustenborg og fordelt i hele landet.
Motiverende, nærværende og udviklende leder 
Du brænder for ledelse i en offentlig administration, hvor både de politiske, juridiske, faglige, personalemæssige og bestyrelsens ønsker skal forenes. Du har en anerkendende og inddragende ledelsesstil – også når skarpe mål og deadlines udfordres og rammerne opleves vanskelige.
Du understøtter og motiverer den enkelte og teamet på samme tid og giver rum til selvstændig opgaveløsning, samtidig med, at du holder trådene sammen og sikrer det strategiske overblik.
Team GUDP en del af Projekttilskud 
Kerneopgaven i enheden Projekttilskud er behandling af ansøgninger om tilskud til projekter inden for jordbrug, fødevareforarbejdning, EU’s markedsordninger og nationale ordninger. Det meste af vores sagsbehandling foregår digitalt, og vi udvikler løbende systemer og sagsgange, som kan effektivisere og forenkle de komplekse processer, så de bliver lettere tilgængelige for alle.
I Projekttilskud er vi i alt 83 medarbejdere inklusiv vikarer, og vi er organiseret i fire teams – tre sagsbehandlingsteams og team Stab og Faglig support. Hos os vil du opleve fart over feltet og stor hjælpsomhed, når vi fx lancerer en ny projektstøtteordning eller et nyt It system.
Ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation. Hvis du er AC’er, sker ansættelsen som chefkonsulent. Hvis du er HK’er, vil du blive indplaceret i løngruppe 4. Der vil i begge tilfælde være mulighed for at forhandle tillæg.
Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner og tjenestestedet er Landbrugsstyrelsen, Augustenborg Slot 3. 6440 Augustenborg.
 
Kontakt 
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedschef Jens Yde, telefon 22 28 39 90.
Læs mere om Landbrugsstyrelsen på www.lbst.dk/job
Ansøgning 
Søg stillingen ved at sende en ansøgning inkl. CV, eksamensbevis og evt. referencer online i vores rekrutteringssystem (tryk på ”Søg stilling”) senest tirsdag 23. april 2019. 
 
Der indgår test i ansættelsesprocessen.
Vi forventer at afholde 1. samtaler torsdag den 2. maj 2019 og 2. samtaler onsdag 15. maj 2019.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.