Miljø- og Fødevareministeriets departement søger 1-2 jurister til ministerbetjening på fiskeriområdet

 • G13 Climate action
 • G14 Life below water
 • G15 Life on land
 • Copenhagen, Denmark
 • 2019-10-24

Website MFVMin Miljø- og Fødevareministeriet

.

Opgaver og ansvar
I kontor for fiskeri i Miljø- og Fødevareministeriet varetager vi en bred vifte af opgaver, herunder minister- og folketingsbetjening, politikudvikling og udarbejdelse af beslutningsgrundlag for ministeren.

Som jurist i kontor for fiskeri vil du få ansvar for et eller flere af kontorets faglige områder, hvor du i samarbejde med departementets øvrige kontorer og ministeriets styrelser selvstændigt håndterer sager under inddragelse af relevante faglige, juridiske, økonomiske, politiske og kommunikationsmæssige overvejelser. Du vil komme til at yde tværgående juridisk rådgivning og berøre mange forskellige juridiske fagområder, herunder særligt sager vedrørende fiskerikontrol og fiskeritilskud. Du vil endvidere komme til at arbejde med udarbejdelse af politiske udspil, besvarelse af folketingsspørgsmål, udarbejdelse af ministersvar samt formulering af ny regulering mv.

Arbejdet kræver vedholdenhed til at komme til bunds i store, komplekse sager og en evne til at foreslå gode og solide løsninger. Du skal kunne mestre de klassiske embedsmandsdyder i betjeningen af ministeren og have styr på rammerne for arbejdet i centraladministrationen.

Vi lægger vægt på et godt kollegialt samarbejde i et udviklingsorienteret og engageret arbejdsmiljø med en uhøjtidelig omgangstone. Du vil få mulighed for at udnytte dine idéer og analytiske evner samt få et bredt indblik i det fiskeripolitiske dossier.

Vi tilbyder
En spændende og attraktiv stilling helt tæt på det politiske liv samt engagerede og søde kolleger.

Kvalifikationer

 • Er uddannet jurist (cand. jur.)
 • Relevant erfaring, gerne fra centraladministrationen
 • Arbejder selvstændigt og besidder gode analytiske evner
 • Lægger vægt på kvalitet og præcision i opgaveløsningen
 • Kan tilrettelægge og drive processer og sikre, at sagerne sættes ind i en relevant politisk kontekst
 • Har overblik og kan håndtere flere opgaver ad gangen
 • Tager ansvar og formår at følge opgaverne til dørs
 • Formulerer dig særdeles godt og præcist, både skriftligt og mundtligt

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til eller interesse for fiskeripolitiske problemstillinger.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen vil være som fuldmægtig i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademiker-organisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten). Stillingen er på fuld tid. Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Tjenestestedet er Miljø- og Fødevareministeriets departement, Slotsholmsgade 10, København K.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte kontorchef Jes Brogaard Nielsen på tlf.: 23 65 11 59 eller chefkonsulent Nicolai Højlund på tlf.: 61 97 92 35.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Du kan læse mere om Miljø- og Fødevareministeriet på www.mfvm.dk.

Ansøgning 
Du søger stillingen online ved at sende din målrettede og motiverede ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse samt eventuelle referencer m.m. senest torsdag den 24. oktober 2019.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 29. oktober 2019 med henblik på tiltrædelse hurtigst muligt efter nærmere aftale eller pr. 1. december 2019.

Miljø- og Fødevareministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.