Studentermedhjælper med passion for strategi

  • G06 Clean water and sanitation
  • G11 Sustainable Cities and Communities
  • Copenhagen
  • October 1, 2018

Website hofor HOFOR

Hovedstadsområdets Forsyningsselskab

Er du ambitiøs kandidatstuderende og vil du arbejde med strategi i afdelingen Vand & Spildevand?
Hver dag leverer HOFOR drikkevand til en million mennesker i København og omegnskommunerne. Samtidig sikrer vi afledning af regn- og spildevand, og er i fuld gang med at klimatilpasse byerne, så risikoen for oversvømmelser ved skybrud minimeres.
Afdelingen Vand & Spildevand står over for en række strategiske udfordringer, hvor vi skal planlægge langsigtet og sikre, at planer og strategier bliver implementeret. Vand & Spildevand arbejder fokuseret med strategi, organisation og processer, der skal understøtte, at vi når i mål med vores store projekter.
Strategi, proces og koordinering  
 
Som vores nye studentermedhjælper i afdelingen Vand & Spildevand vil du bistå i strategiudvikling, processer og planlægning. Til at begynde med, vil du primært hjælpe med praktiske og koordinerende opgaver, og med tiden forventer vi, at du kommer til at løse større, selvstændige opgaver.
Formelt vil du referere til forsyningsdirektøren for Vand & Spildevand, og i det daglige vil du arbejde for chefkonsulenten for strategi i Vand & Spildevand. Dine opgaver gør, at du får kontakt med mange afdelinger på tværs af HOFOR og eksterne interessenter.
Afdelingen Vand & Spildevand spiller en væsentlig rolle i det strategiske arbejde på tværs af HOFOR. Her står vi over for udformningen af ny koncernstrategi 2025, og vi arbejder med 50 års strategier, ny forretningsplan, fokusplaner, drifts- og vedligeholdelsesstrategi og meget mere. Som studentermedhjælper skal du være med til at tilrettelægge og facilitere det strategiske arbejde i Vand & Spildevand og på tværs af forretningsområder.
Dine primære arbejdsopgaver er:
  • Bistå den ansvarlige chefkonsulent for strategi med diverse opgaver inden for strategiudvikling, struktur, metodebeskrivelse og processer
  • Tilrettelægge og forberede involvering, møder, workshops og facilitering
  • Udarbejde tidsplaner, mødematerialer, referater m.m.
  • Koordinering af opgaver og projekter, fx mødeplanlægning og oplæg, både i Vand & Spildevand og med afdelinger på tværs af HOFOR samt med eksterne interessenter,
  • Udarbejde skriftlig kommunikation, fx bistå med formidlingen af strategi og planer
  • Med tiden udarbejde projektplaner, og indsamle og omsætte data til strategiske analyser

Der er tale om et spændende studiejob med gode muligheder for at personlig og faglig udvikling. Arbejdstiden vil være varierende, men som udgangspunkt ca. 10-15 timer pr. uge med mulighed for fleksibilitet omkring dine eksamener og lign. Du får stillingsbetegnelse som projektsupporter, og jobbet aflønnes med HOFORs takst for studentermedhjælpere.

Struktureret, grundig og opsøgende  
Vi forventer, at du er studerende på eksempelvis en cand.merc.- eller cand.scient.-uddannelse fra CBS eller RUC og har ca. 2 år tilbage af din uddannelse. Du har faglig stolthed, er ambitiøs og har opnået gode resultater på dit studie. Du har stor interesse for strategi og forretningsudvikling, og har lyst til at opbygge dine kompetencer inden for disse områder.
Det er afgørende, at du arbejder struktureret, er samarbejdsorienteret og hjælpsom i din tilgang og opgaveløsning. Stillingen kræver ligeledes særdeles gode formidlingskompetencer skriftligt såvel som mundtligt.
Du går til opgaverne med positiv indstilling og er grundig i din opgaveløsning. Du kan håndtere mange opgaver sideløbende og motiveres af at sætte dig ind i nyt og ofte meget komplekst fagligt stof, hvor du søger viden til at opnå de bedste resultater. Det er derfor også vigtigt, at du trives i en rolle, hvor du dagligt har kontakt til mange kolleger.
Ansøgning og kontakt  
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Katrine Kjær på telefon 2795 2134.
Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2018.
Vi forventer løbende at afholde ansættelsessamtaler, og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.
Ansættelsen pr. 1. november 2018.
Vær venligst opmærksom på, at ansøgninger kun modtages gennem vores elektroniske rekrutteringssystem. Send din ansøgning ved at klikke på ”søg stillingen”.

To apply for this job please visit candidate.hr-manager.net.